3. A különböző beszerzési típusok eltérő tulajdonságai

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 5. számában (2003. december 1.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Már említettük, hogy az építési beruházások megvalósítása a közbeszerzés legnehezebb műfaja. Maga a végtermék alapvetően más, mint egy áruféleség, amit a kirakatokban vagy a bemutatótermekben előre meg lehet tekinteni vagy ki is lehet próbálni, készítése üzemben történik, és a vevő széles körben válogathat a különböző tulajdonságú termékek közül. A mérnöki munka eredményeképpen létrejött alkotás azonban minden esetben egyedi, bonyolult, több különféle - szándékosan használom ezt a kifejezést - áruféleségből tevődik össze. A kivitelező személyének kiválasztása előtt a végtermék még csak tervdokumentáció formájában ismert, az a kirakatban nem tekinthető meg és nem is próbálható ki. Létrehozásánál figyelembe kell venni a helyszíntől függő organizációs és logisztikai feltételeket is. Foglaljuk össze az áruk előállítására vonatkozó gyáripari termelés és az építési beruházás megvalósítása közötti alapvető különbséget! Előrebocsátjuk azt is, hogy az alábbi táblázat tanulmányozása segítséget ad az építési beruházások vonatkozásában az esélyegyenlőség alapelvének értelmezéséhez is.

Gyáripari termelés

Építési beruházás megvalósítása

A termék előállítása fix telephelyen, rövid távon gyakorlatilag változatlan körülmények mellett történik

A termék létrehozásának helyszíne és körülményei létesítményről létesítményre változnak

A végtermék teljes mértékben sztenderdizált

A működő létesítmény minden esetben egyedi, jóllehet alkotóelemei sztenderdizáltak

A termék-előállítási és az -értékesítési folyamatok időben és térben elválnak egymástól; a gyártás mindig megelőzi az értékesítést, a gyártás rendszerint úgynevezett raktárra gyártás

A létesítmény megvalósítása és az értékesítés folyamatai gyakorlatilag időben egybeesnek, a létesítményt az elkészülte után a megrendelő azonnal használatba veszi

Az adásvételi esemény a termék fizikai előállítása Az adásvételi eseményre vonatkozó szerződés után jön létre megkötése megelőzi a létesítmény fizikai megvalósítását

A termék létrehozását az eladó (a gyártó) A létesítmény létrehozását a vevő (a megrendelő, kezdeményezi a finanszírozó) kezdeményezi

A termékek rendszerint széles skálán helyettesíthetők A helyettesíthetőség, és így a vevő választási egymással, és így a vevők széles határok között lehetőségei is erősen korlátozottak, a választásnak választhatnak az ár, a minőség, a funkciók stb. csak az egyik, de nem feltétlenül elsődleges tekintetében, a választás elsődleges kritériuma szempontja az ár rendszerint az ár

A helyesbíthetőség, és így a vevő választási lehetőségei is erősen korlátozottak, a választásnak csak az egyik, de nem feltétlenül elsődleges szempontja az ár

 

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére