4. Értékhatárok

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 5. számában (2003. december 1.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

4.1. A hatályos Kbt. értékhatárai

A különböző beszerzési típusokra eltérő értékhatárok vonatkoznak. Az értékhatárokat nem a Kbt., hanem a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény határozza meg. A 2003. december 31-ig hatályos értékhatárok a következők:

- szolgáltatás megrendelése esetén: 10,0 millió Ft,

- árubeszerzés esetén: 20,0 millió Ft,

- építési beruházás esetén: 40,0 millió Ft,

- építési beruházás esetén a Kbt. 42. § (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében: 240,0 millió Ft.

A fent megadott értékek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Megjegyezzük, hogy ezek az értékhatárok nagyságrendekkel alacsonyabbak az uniós értékhatároknál.

4.2. Az új Kbt. (tervezetének) értékhatárai

4.2.1. A közösségi értékhatárok

4.2.1.1. Értékhatárok a kormányzati beszerzők vonatkozásában

 

Előzetes összesített tájékoztató

Építési beruházás

Építési beruházás

Előzetes összesített tájékoztató

Szolgáltatás

Elsődleges* szolgáltatás

A GPA hatálya alá tartozó kormányzati szervek

EURO 5 000 000

SDR 5 000 000

EURO 750 000

SDR 130 000

A GPA hatálya alá tartozó helyi és regionális önkormányzati szervek

EURO 5 000 000

SDR 5 000 000

EURO 750 000

SDR 200 000

Egyéb, az irányelv hatálya alá tartozó szervezetek

EURO 5 000 000

EURO 5 000 000

EURO 750 000

EURO 200 000

* A 2. számú melléklet szerint (különös tekintettel az építőipari elsődleges szolgáltatásokra)

Az értelmező rendelkezések szerint:

GPA: Government Procurement Agreement: a WTO Kormányzati Közbeszerzési Egyezménye (WTO - World Trade Organisation),

SDR: különleges lehívási jogok (Special Drawing Rights), a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott nemzetközi elszámolási egység.

4.2.1.2. Értékhatárok a közszolgáltatók vonatkozásában

 

Előzetes összesített tájékoztató

Építési beruházás

Építési beruházás

Előzetes összesített tájékoztató

Szolgáltatás

Elsődleges* (elsőbbségi) szolgáltatás

A GPA által érintett szektorban működő közművek (pl. víz, elektromosság)

SDR 5 000 000

SDR 5 000 000

EURO 750 000

SDR 400 000

Távközlési szolgáltatás más szektorban működő

EURO 5 000 000

EURO 5 000 000

EURO 750 000

EURO 600 000

Szolgáltatók (pl. szén, gáz)

EURO 5 000 000

EURO 5 000 000

EURO 750 000

EURO 400 000

* A 2. számú melléklet szerint (különös tekintettel az építőipari elsődleges szolgáltatásokra)

4.2.2. Nemzeti értékhatárok

4.2.2.1. Kormányzati beszerzők esetében

2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig:

a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 60 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 70 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 20 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

4.2.2.2. Közszolgáltatók esetében

2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b) építési beruházás esetében: 100 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

4.2.3. Az egyszerű eljárásra (a jelenlegi szabadkézi eljárás) vonatkozó rendelkezések alapján meghatározott értékhatárok

A szabályozás hatálya kiterjed valamennyi beszerzési típusra, azonban a közszolgáltatókra nem vonatkozik.

2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig: a) árubeszerzés esetében: 2 millió

forint, b) építési beruházás esetében: 10 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében: 2 millió forint.

 

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére