9. Az eljárás egyes cselekményeire vonatkozó határidők

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Közbeszerzési Közlemények 5. számában (2003. december 1.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

9.1. A hatályos Kbt. előírásai

A közbeszerzés jogintézménye építési beruházások megvalósítása esetében az egyes eljárási cselekményekre az általános esettől eltérő - különös (speciális) - határidőket ír elő.

A Kbt. 50. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követően legalább harminc - építési beruházás esetén hat-van- napig kötve van az ajánlatához, kivéve ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt.

55. §-a intézkedik. Az (1) bekezdés szerint az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni, az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított harminc (építési beruházás esetén hatvan)napon belül - az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban - nyilvánosan ki kell hirdetni.

Az ajánlattételi határidőre vonatkozóan az építési beruházásokra is az általános szabály érvényes. A Kbt. 47. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi határidő) nem határozhatja meg az ajánlati felhívás közzétételétől számított negyven napnál rövidebb időpontban. Az időszámítás módszertanára nézve a Kbt.

29. § (6) bekezdése ad útmutatást. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására a maga számára hatvan napot tart szükségesnek, a fair play szellemében az ajánlattevőknek adja meg azt a lehetőséget, hogy az ajánlatok kidolgozásához is biztosítja a hatvan napot! A szóban forgó esetben ugyanis valószínűsíthető, hogy nagy értékű és bonyolult műszaki tartalmú építési beruházásról van szó (pl. autópálya-építés vagy több milliárd forint értékű épület/létesítmény kivitelezése stb.), és a megalapozott ajánlat kidolgozásához nem lenne elég a negyven nap.

A szerződés megkötésének időpontjára vonatkozó általános és különös szabályt a 62. § (2) bekezdése írja elő. A szerződés megkötésének időpontját az ajánlati felhívásban kell megállapítani azzal, hogy az - a 71/B. § (3) és (4) bekezdése szerinti eset kivételével - nem határozható meg az eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napnál korábbi és harmincadik (építési beruházás esetén a hatvanadik) napnál későbbi időpontban.

9.2. Az új Kbt. (tervezetének) előírásai

A közösségi jogból következően az ajánlattételi határidő fő szabálya: az ajánlat benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi határidő) az ajánlatkérő nem határozhatja meg a felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított ötvenkét (52) napnál rövidebb időtartamban. Az előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén az ajánlattételi határidő főszabályként az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított legalább harminchat

(36) nap lehet - feltéve, hogy a tervezetben írt feltételek teljesülnek.

A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakaszra vonatkozó részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminchét (37) napnál rövidebb időtartamban. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlati felhívás feladásának napjától számított negyven (40) napnál rövidebb időtartamban. Az előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívás feladásának napjától számított legalább huszonhat (26) nap lehet - feltéve, hogy a tervezetben írt feltételek teljesülnek.

Az eredményhirdetésre vonatkozó közösségi főszabály szerint: az ajánlatkérőnek az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül kell elbírálnia, és azt követően az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét ki kell hirdetnie. Az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni.

A határidők számítására vonatkozó szabály szerint a hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik.

 

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 1.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére