eHETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL

Aktuális képzések:

ÁLLAMILAG ELISMERT KÖZBESZERZÉSIREFERENS-KÉPZÉS
(2009. október 15.-2010. március 25.)

KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

Uniós szigorítás a védelmi beszerzéseknél

Magatartási kódex lépett életbe a védelmi közbeszerzésekre az EU 25 tagállamában és Norvégiában. A kódex készítői nagyobb átláthatóságot várnak az új szabálycsomagtól, annak ellenére, hogy nincs kötelező jellege. Az Európai Védelmi Ügynökség a szóban forgó közbeszerzési eljárásokban illetékes uniós intézmény feladata lesz, hogy érvényt szerezzen a kódex rendelkezéseinek, amikor a tagállamok kormányai egymással védelmi beszerzési szerződéseket kötnek. A szabályozás kiterjed a nagy szerződésekhez kapcsolódó ellentételezési (offset) ügyekre is. Ezek az egységes belső piaci szabályok szerint normális körülmények között illegálisnak minősülnek az EU-ban. Kivételt képeznek azonban a nemzetbiztonsági szempontból létrejövő megállapodások. Az új kódex nem törli el teljesen az offset ügyleteket, de célul tűzi ki azok kedvezőtlen hatásainak mérséklését. A kódexhez csatlakozó országokban 2010 októberéig kell átültetni az új rendelkezéseket.

A módosított közbeszerzési törvény tapasztalatai

Három hónapja lépett hatályba a módosult közbeszerzési törvény, az ajánlatkérők azonban még mindig a régi beidegződések szerint pályáztatnak. A nagy projekteket például - jóllehet tudnák - nem mindig bontják részfeladatokra, így továbbra is csekély a kisebb cégek esélye a közbeszerzési eljárások során a megmérettetésre. Ez az első tapasztalata az új rendelkezések gyakorlatáról Deli Betty közbeszerzési szakértőnek, a Közbeszerzési Döntőbizottság volt elnökének. A kis- és középvállalkozásokra figyelemmel kapott helyet a törvényben néhány olyan előírás, amelynek révén a nagy külföldi és hazai cégek mellett a kkv-k is "helyzetbe hozhatók" egy-egy nagyprojektnél is. A legfontosabb változások érvényesüléséről nyilatkozik a szakértő. Ezek: a rész ajánlattétel lehetősége, a magyar nyelvű pályázat, az 50 százalékos teljesítési kötelezettség, és az egymilliárd forintos árbevétel alatti pályáztatás. (További részletek a lapszemle rovatban.)

Munkaügyi jogsértések hatása a közbeszerzésekre

Június 1-jével lépett hatályba az Országgyűlés által a Munka Törvénykönyvének módosítása, amely - a többi között - arról is rendelkezik, hogy a pályázatokból és a közbeszerzésekből csak a súlyos munkaügyi jogsértések elkövetőit zárják ki. Az új szabályozás szerint azonban a bejelentés elmulasztását, a munkavállalók képviselőivel, a szakszervezetekkel, illetve a szakszervezetek képviselőivel szemben elkövetett egyes jogsértéseket továbbra is olyan cselekménynek tekinti a törvény, amely a központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból történő támogatásokból, pályázatokból való automatikus kizárással jár. A korábbi szabályozással ellentétben a kevésbé súlyos jogsértések viszont csak "abban az esetben eredményeznek kizárást, ha a támogatást igénybe vevő munkáltató két éven belül követi el ugyanazt a (bírsággal sújtott) jogsértést." Az sem úszhatja meg bírság nélkül, aki hatósági nyilvántartás nélkül folytat munkaerő-kölcsönzést, illetve a jogszabályban vagy a kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére vonatkozó rendelkezéseket megsérti. Az új fejleményekre azért szükséges felhívni a munkaadók figyelmét, mert tapasztalható, hogy a válság hatására egyes szakmákban a cégek egy része eltolódott a szürkegazdaság felé.

Honvédségi szoftverbeszerzések

A kormányzat kapuzárás előtti pénzkiszórását gyanítják a Honvédelmi Minisztérium nyílt közbeszerzés nélküli, több mint kétmilliárd forintos informatikai fejlesztése mögött. A bér- és pénzügyi informatikai rendszer megújítását célzó tender nyertes fővállalkozója a KFRT Számítástechnikai Zrt. lett. Az üzletből kimaradók drága, furcsa időzítésű projektnek látják, amely verzióváltásnak indult, de ehelyett technológiai váltás lett belőle. Sok kiírás, érvénytelenítések, csúszások, egyetlen pályázó (vagyis a verseny hiánya), átfedések, ráadásul integritási problémák más kormányzati projektekkel. A rendkívül szerteágazó történetben a nagyvállalati rendszerek két hatalmas versenyzőjének a német SAP-nak és az amerikai Oracle-nek, illetve ezek hazai leányvállalatainak küzdelme is kibontakozik. A Figyelő a három érintett cég (KFRT, SAP, Oracle), illetve a Honvédelmi Minisztérium vezetői mellett igyekezett független szakértőket is megkérdezni a történet felgöngyölítéséhez. (További részletek a lapszemle rovatban.)

Pályázat nélküli informatikai megrendelések

Csaknem harmincmilliárd forintnyi állami informatikai megrendelést vesz ki a közbeszerzési törvény hatálya alól az a döntés, amelyet a parlament gazdasági és informatikai bizottságának zárt ülésén fogadtak el. Lapértesülések szerint a lépés három informatikai programot is érint. Egyrészt az Elektronikus kormányzati gerinchálózatot (EKG), amelynek segítségével több intézmény is működik, másrészt az úgynevezett Közháló programot, amelyhez főként oktatási intézmények kapcsolódnak. Ez a rendszer a világhálóhoz való kapcsolódást biztosítja több mint 2500 településen. A harmadik elem a páneurópai szolgáltatások nyújtása, amellyel a külföldieknek biztosítanak lehetőségeket, hogy hazájukban informatikai szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Az ellenzék hangsúlyozza: nem támogatja, hogy a kormány az EKG esetében egy évnél hosszabb időre vonatkozóan írja ki a pályázatot, így indokolatlanul hosszú távra elkötelezettséget vállaljon.

MTV: megismételt hiteltender

Újraindította a Magyar Televízió (MTV) Zrt. a 2,45 milliárd forint beruházási hitel felvételére kiírt közbeszerzési pályázatot, miután az első, májusban meghirdetett eljárást eredménytelennek nyilvánította. A köztévé az összegből a székházváltással kapcsolatos extra beruházási költségeket és egyszeri kiadásokat kívánta finanszírozni. A gyorsított eljárást az indokolta, hogy az MTV-nek július végéig be kell fejeznie a költözést. A májusi tenderre az Erste Bank Nyrt. és a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB Nyrt.) adott be ajánlatot. Az eljárást most azért kell újraindítani, mert az MKB több szempontból is érvénytelen pályázatot adott be, "nem igazolta például megfelelően, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt", és azt sem, hogy megfelel a teljesítéshez szükséges alkalmassági feltételeknek" - tájékoztatott az MTV. A közbeszerzési törvény alapján is meg kell ismételni az eljárást, a jogszabály szerint ugyanis az eljárás eredménytelen, ha a részvételi szakaszban mindössze egyetlen érvényes ajánlat érkezik a pályázóktól.

Freedom House: botrányos közbeszerzések

A magyar demokrácia a korábbinál gyengébb osztályzatot kapott a Freedom House független amerikai kutatóintézet nyilvánosságra hozott jelentésében. A szervezet az előző kétévi 2,14 pont után 2,29 pontot adott a magyar demokrácia állapotára (a skála 1-től 7-ig terjed, és a demokrácia magasabb fokát az alacsonyabb pontszám jelöli). A kutatóintézet nyolc szempont alapján vizsgálja egy ország demokráciájának állapotát. Esetünkben négy mutató a korábbinál rosszabb osztályzatot kapott, és egy sem javult. A korrupciót vizsgálva a legkritikusabb a helyzetünk: az előző háromévi 3 pontról 3,25 pontra romlott a mutató. A törvényhozás közelítette ugyan a magyar korrupcióellenes jogi környezetet a nemzetközi normákhoz, mégis a hatékony végrehajtás és a politikai akarat hiánya a jellemző például a párt- és kampányfinanszírozás területén. Az ország továbbra is küzd a magas szintű korrupcióval, és a közbeszerzések terén folytatódnak a botrányok - állapítja meg a Freedom House jelentésében.

Eredményhirdetés előtt a traffipaxtender

A napokban hirdeti ki az ORFK a 600 közúti sebességmérőre kiírt tender eredményét. A döntést azért is kíséri kiemelt figyelem, mert az előkészítő eljárásban, a pályázati alkalmasság vizsgálata után kizárták a versenyből a Siemens Zrt.-t és az NJL Konzorciumot. A Közbeszerzési Döntőbizottság utóbb jogellenesnek minősítette a döntést, így a kizártak is versenyben maradhattak. Kérdés: mi történik akkor, ha a korábban kizárt pályázók közül kerül ki a nyertes, de utóbb a bíróság - amennyiben valamelyik pályázó hozzá fordul - mégis jogszerűnek minősíti a kizárásukat. Bárhogy is végződik a traffipaxtender, s bármilyen jogi-szakmai viták merülnek is fel még az ügyben, év végéig fel kell szerelni a 600 automata sebességmérőt az utakon - nyilatkozta Sípos Gyula, az ORFK gazdasági főigazgatója. Piaci források biztosra veszik, hogy a pályázatnak több nyertese lesz, és azt is, hogy az egyes szolgáltatások minősége között - a mérésre használt készülékek különbözősége matt - eltérések adódhatnak majd. Magyarán: nem biztos, hogy valamennyi nyertes traffipaxa egyformán állapítja majd meg a gyorshajtás mértékét.

Közbeszerzés az olimpiai nagyprojektre

A Fővárosi Önkormányzat közbeszerzési ügyosztálya nyílt közbeszerzési eljárás keretében keres vállalkozót a 2020-as olimpiai nagyprojekt Master Planja (azaz a kapcsolódó országos és fővárosi fejlesztési tervek stratégiai dokumentuma), a fejlesztések költség-haszon elemzése és költséghatékonysági vizsgálata elkészítésére. A nyertes ajánlattevőnek javaslatot kell tennie az olimpiai településszerkezeti terv és a fővárosi szabályozási keretterv módosítására, illetve a kerületi szabályozási terv elkészítésére is. A pályázat ajánlattételi határideje augusztus 12. A nyertessel szeptember végére tervezik a szerződéskötést. A 2020. évi budapesti olimpia megrendezésével kapcsolatos költségkalkulációjában a Budapesti Olimpiai Mozgalom a PricewaterhouseCoopers 2006-os tanulmányában szereplő adatokat veszi alapul. A tanulmány szerint a rendezés 2006. júniusi árszinten 2873 milliárd forint állami szerepvállalást, 727 milliárd forint magántőke bevonását és 1564 milliárd forint EU-támogatást, azaz összességében 5164 milliárd forintot igényelne.

Hírek - röviden

Megjelent a Miniszterelnöki Hivatal közbeszerzési ajánlattételi felhívása rendezvényszervezési feladatokra. A keretösszeg bruttó 500 millió forint. * Demszky Gábor főpolgármester nem kapta meg a jogot arra, hogy egymaga döntsön a fővárosi közbeszerzésekről. Demszky a pénzügyi és a közbeszerzési bizottságtól akarta elvonni a jogkört júliustól augusztus végéig. Így továbbra is a bizottság dönt a 25 millió forint feletti szolgáltatások, a 30 millió forintot meghaladó beszerzések, és a 90 millió forintnál nagyobb értékű beruházások megrendeléséről. * Harminc nappal elhalasztották a másfél milliárd forint értékű trolibusztender eredményhirdetését Szegeden. * Összesen 2,010 milliárd forint értékben kötött - nyílt közbeszerzési eljárás keretében - szerződést a BKV Zrt. a 4-es metró építésének első szakaszában a DBR projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó tíz szakértői feladat ellátására. * A Baranya Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki az orfűi aquapark és a hozzá kapcsolódó vízi turisztikai központ felépítésére: a mintegy 1,3 milliárd forint értékű beruházásra augusztus 8-ig lehet ajánlatot beadni. * A kormány építőipari válságkezelő programjának keretében mintegy 1800 milliárd forint értékű építőipari megrendeléshez juttatja a hazai vállalkozásokat. Több mint 300 beruházás rendelkezik már uniós támogatási szerződéssel. * Egyelőre nem írják ki az Erzsébet téri Design Terminál befejezésére szóló, egyszer már eredménytelennek minősített közbeszerzési eljárás újabb fordulóját. * Szabadbattyán: a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét, amelyben döntően a közutak felújítása szerepel. * Miskolcon újra bevezetik a tilosban parkolók autók bilincselését, illetve elszállítását. Az utóbbi tevékenységre közbeszerzési pályázatot kell kiírni. * Gyönkön az iskolakorszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást egy hónapon belül elbírálják. * A Sümegi Kistérségi Többcélú Társaság 355 millió forint értékű beruházás elindítását jelentette be: közbeszerzési eljáráson választják ki a kivitelezőt. * A Fővárosi Közgyűlés 30,1 milliárd forintot biztosított a Margit híd felújítására, de nem biztos, hogy a rekonstrukció ennyibe is kerül majd, mert még nem zárult le a közbeszerzési eljárás. A dunai átkelő várhatóan egyéves lezárása alatt ideiglenes pontonhíddal segítenék a forgalom lebonyolítását a két városrész között.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

Élnek még a beidegződések

Három hónapja lépett hatályba a módosult közbeszerzési törvény. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a kiíró állami, központi költségvetési, önkormányzati szerv köteles biztosítani a részajánlattétel lehetőségét, ha erre mód van, például egy városi vagy egy régiós útépítési tendernél. A részajánlatoknál a referenciakövetelmények is jobban igazodnak a kis cégek teljesítőképességéhez, ezért lenne jó, ha alkalmaznák. A kisvállalkozások érdekében született az a szabály, miszerint az uniós értékhatár alatti közbeszerzéseknél az ajánlatkérő kiírhatja csak olyan vállalatokra, amelyek éves nettó árbevétele nem éri el az egymilliárd forintot. Bár minden vállalatra vonatkozik, egyértelműen növeli a kisebbek esélyét a magyar nyelvű ajánlattétel lehetősége, valamint az, hogy a pályázó mentesül egy sor bürokratikus és költséges teendő alól. Így például az igazolásokat utóbb, akkor is prezentálhatja, ha őt hirdetik ki nyertesnek. Más kérdés, hogy ilyenkor igyekeznie kell a dokumentumok maradéktalan, nyolc napon belüli beszerzésével, ellenkező esetben búcsút inthet az elnyert munkának.
Valamennyi piaci szereplő számára átláthatóbbak az eljárások. Ezt a nyilvánosság erejével érvényesíti a jogalkotó: a szerződések, a teljesítések egyaránt nyomon követhetők a kiíró és a Közbeszerzések Tanácsa honlapján. Új intézmény az úgynevezett átláthatósági megállapodás: ha az ajánlatkérő és az ajánlattevő fontosnak tartja, az eljárás menetének felügyeletét független szakértőre bízhatja, aki jelzi a feleknek az esetleges kifogásait. A visszaéléseket akadályozza az is, hogy a szerződés értékének ötven százalékát az ajánlattevőnek kell teljesítenie, nem lehet tehát megnyerni, majd "leadni" másnak a munkát.

(Világgazdaság, 2009. június 30.)

Honvédségi szoftverbeszerzések

A kormányzat kapuzárás előtti, pánikszerű pénzkiszórását gyanítják a hoppon maradók a Honvédelmi Minisztérium nyílt közbeszerzés nélküli, több mint kétmilliárd forintos informatikai fejlesztése mögött. A kimaradt versenytársak nem sok információhoz jutottak a meghívásos tenderrel kapcsolatban, és ezen nagyon felháborodtak. A háttérbeszélgetésen csak úgy dőlt belőlük a kritika. Miért kell a válság közepette, ráadásul uniós támogatás nélkül egy ilyen, egyáltalán nem sürgős projektet elkezdeni? A tárcának van működő pénzügyi és HR-rendszere, évente sok százmilliót költöttek a támogatásra és a karbantartásra - most mégis ki kell dobni az egészet? Az is kérdőjeleket vet fel, hogy ha valóban új rendszer kell, akkor miért csak egy pályázótól kértek ajánlatot? Miért nem igyekezett a HM valódi verseny révén olcsóbban beszerezni, amit akart? A kimaradtak eleve gyanakvással kezelik, hogy a várható kormányváltás előtt egy kevéssé sürgető projektre köteleződött el a tárca.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy egyidejűleg más nagy állami informatikai projektek, így a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer és a Központi Személyügyi és Szolgáltató Rendszer, vagy a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer javarészt éppen Oracle-alapon épülnek ki. Mi indokolja akkor, hogy a honvédség egy párhuzamos projektet más technológiával valósítson meg? A konkrét kérdéseket a lap a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek is feltette. A válasz: a lefolytatott eljárással és annak eredményével kapcsolatban a mai napig senki semmiféle kifogást nem emelt. Ha pedig bárki bármit kifogásol az eljárás bármely részével kapcsolatban, "a kifogások, észrevételek megtételének megfelelő fóruma nem egy újság, hanem az e célra létrejött hivatalos szervezet, a Közbeszerzési Döntőbizottság".
Röviden így foglalhatók össze azok az érvek, amelyek szerint ismét egy "furcsa" informatikai beszerzés zajlott a háttérben. Ha pedig valakit a további részletek is érdekelnek, a cikket végigolvasva sokkal összetettebb történetet ismerhet meg.

(Figyelő, 2009. július 2.)