eHETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL

KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

2009: rekord közbeszerzés

A 2007-es és 2008-as visszaesést követően 2009-ben ismét felpezsdült a közbeszerzési piac, olyannyira, hogy az eljárások összes értéke még a rekordnak számító 2006. évi 1686 milliárd forintot is meghaladta. Az ajánlatkérők tavaly összesen 1810 milliárd forint értékű építési-beruházói, áruk és szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. A növekedés az előző évihez képest 28 százalék. Ha pedig az eljárások számát tekintjük, akkor a közbeszerzések száma egy év alatt 69 százalékkal nőtt. 2009-ben összesen 6611 közbeszerzési eljárást bonyolítottak le. A helyi önkormányzatok beszerzései domináltak: 583,7 milliárd forintot költöttek el, 121 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A közszolgáltatóknál 13 százalékkal növekedett a közbeszerzések értéke, s megközelítette a 482 milliárd forintot.
Öt ajánlatkérő-kategória közül egyedül a központi költségvetésnél mutatható ki 5 százalékos visszaesés, ahol egyébként a beszerzések értéke megközelítően 404 milliárd forintra rúgott. A teljesség kedvéért: a közjogi szervek csaknem 287 milliárd forintért (8 százalékos növekedés), egyéb beszerzők pedig 53,5 milliárd forintért (44 százalékos bővülés) vásároltak. Az elköltött pénzeknek csaknem a fele építési beruházásokra ment el. (További részletek a lapszemle rovatban.)

Az átláthatóság növelheti a költségeket

Nem bizonyos, hogy jót tesz a közbeszerzéseknek az átláthatósági biztos – vélekednek a szakértők a március 1-jén hatályba lépett újabb szabályokról. Ezek a rendelkezések egyrészt megszüntetik a kötelező elektronikus utat a közbeszerzésekben, tisztázva végre a január óta fennálló aggályos helyzetet. Ugyanakkor változatnak az átláthatósági szabályokon, további szereplővel gyarapítva a közbeszerzési procedúrát, ami nem feltétlenül gyorsítja majd az eljárást, és vélhetően növeli a költségeket – nyilatkozta Bűrös László, a Közbeszerzési Jogászok Országos Szövetségének elnöke. Mint mondja: az átláthatósági megállapodás új intézmény, és még nem alakult ki a gyakorlata. Az újabb szabályozás szerint az átláthatósági megállapodást az ajánlatkérő és az átláthatósági biztos köti, és az ebben való részvétel már nem pusztán lehetőség, hanem kötelezettség, attól a pályázók nem tekinthetnek el. Újdonság az átláthatósági biztos intézménye is: őket a Közbeszerzések Tanácsa veszi nyilvántartásba. A biztos nem csak felügyel, de jogorvoslati eljárást is kezdeményezhet. A részletes szabályozást a törvény egy későbbi kormányrendeletre bízta.

Érvényben az önkorlátozás

Március elsejétől az új kormány felállásáig nem lehet új vezetőket kinevezni sem a minisztériumoknál, sem pedig a központi államigazgatási szerveknél, illetve azok helyi szerveinél. A tárcáknál nem lehet szakmai tanácsadói és főtanácsadói címet adományozni, és célfeladat – a köztisztviselők mindennapi munkájához nem tartozó pluszfeladat – sem adható ki. A moratórium másik része a hosszabb távú kötelezettségvállalásokra, közbeszerzésekre és szerződésekre vonatkozik; ezekre a korlátok április 1-jén lépnek életbe. Itt a szigort a Magyar Közlönyben február 27-i dátummal megjelent kormányhatározat kissé oldotta. Eszerint az Új Magyarország fejlesztési terv bírálóbizottságai a 2010. január 20. előtt meghirdetett pályázatokra benyújtott projektek, és a kormány által eddig nevesített kiemelt projektek esetében hozhatnak döntéseket. Az Új Magyarország vidékfejlesztési programban pedig a január 20. előtt hatályos jogcímek alapján beadott pályázatok elbírálhatók. (További részletek a lapszemle rovatban.)

Debrecen: a spanyol villamosok nyertek

Negyedszerre eredményesen zárult Debrecenben a villamos járművek beszerzésére kiírt európai uniós közbeszerzési eljárás. Nyert a spanyol C.A.F. vasúti járműgyártó, amely összesen 18 darab azonos típusú, legalább 70 százalékban alacsony padlós normál nyomtávolságú, légkondicionált csuklós villamost szállít. A nyertesről a szakmai bírálóbizottság és a város közgyűlésének tulajdonosi bizottsága döntött. A győztes ajánlat szerződéses értéke 44 millió 158 ezer euró, amely összeg a járművek ára mellett tartalmazza a karbantartási és üzemeltetési eszközök, a tartalék alkatrészek, valamint a garanciális szerviz költségét is. Az összes járművet (folyamatos szállítással) 2013 elejéig kell leszállítani Debrecenbe.

Közbeszerzési gondok a metróépítésnél

Áprilistól leállhatnak a 4-es metró építési munkái, a kivitelezők számláit igazoló és jóváhagyó Eurometró szerződése ugyanis a földalatti első szakaszára akkor lejár. 2006-ban még úgy tervezték, hogy a metró első szakasza 2010 közepéig elkészül, a projekt elhúzódása és a közben felmerült többletköltségek miatt azonban a szerződésben rögzített hétmilliárd forintos keret kimerült. A legújabb 2012-es határidőig viszont 3,5 milliárddal kellene ezt a keretet növelni. A fedezet ugyan megvan rá, de a szerződést nem lehet automatikusan meghosszabbítani, a feladatra ugyanis – a Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontja szerint – újból közbeszerzési eljárást kell kiírni. A tendereztetésre viszont az Eurometró szerződésének lejártáig nem lenne elegendő idő. A főváros és a kormány tárgyal az uniós beruházás folytatásának megoldásáról, hiszen mintegy 200 milliárd forintos uniós támogatás forog kockán. Városházi információk szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy a jövő hónapban leálljon az építkezés amiatt, hogy nincs, aki a kivitelezők számláit igazolja.

Félmilliárdos kommunikációs tender

Nettó csaknem félmilliárd forintos, 13 hónapra szóló kommunikációs ügynökségi keretmegállapodásra írt ki nyílt közbeszerzést az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Az ajánlattevőknek a szűrőprogramok országos kommunikációját kell vállalniuk. A feladat két részből áll. Az első a kommunikációs terv kidolgozása és karbantartása, továbbá a kreatív koncepció, és a kreatív anyagok tervezése, elkészítése, illetve a PR-filmek gyártása. A második rész a nyomdai munkákat és a kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában. Így például plakátot, szórólapot, tájékoztató füzetet és matricákat kell gyártani. Nem vehet részt a tenderen, akinek 2008-ban és 2009-ben a kreatív ügynökségi PR- és médiatervezési-vásárlási szolgáltatásokból a nettó árbevétele nem érte el évenként a 300 millió forintot. A nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatásokból pedig évi nettó 50 millió forint árbevételt kell felmutatni. Az ajánlattételi határidő március 31.

Gyermekétkeztetési pereskedés Miskolcon

Vihart kavart a nemrég lezárult gyermekétkeztetéses közbeszerzési eljárás Miskolcon, ahol most újabb döntés született, ám ezzel még nem zárult le véglegesen az ügy. Előzmény: öt évre szólóan írták ki a pályázatot, amely 13 termékcsoportra vonatkozott, 31 oktatási intézményt érintett, és évente összesen 6 és fél millió adag ételt jelentett. Az eredményhirdetést több pályázó megtámadta, a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának lényege: a miskolci önkormányzatot – mint ajánlatkérőt – hárommillió forintra megbírságolta, de nem nyilvánította semmissé az időközben megkötött szállítási szerződéseket. Ennek megfelelően jelenleg már ezek alapján történik a gyermekétkeztetés alapanyagainak beszerzése. Az egyik pályázó, a Bakery Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette: polgári peres eljárást kezdeményeznek a szerződés semmisségének megállapítására, mert ezzel lehetővé válna a pályázatok újraértékelése.

Négymilliárdos tenderre készülnek Alsó-Szabolcsban

A második pályázati fordulóra készülhet az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás a szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatban. A társulást négy település, Nyírtelek, Tiszadob, Tiszalök és Tiszaeszlár önkormányzata hozta létre. A projekt megvalósításával nemcsak a térség lakosságának komfortját növelik, de védik a felszín alatti vizeket és a mélyebben fekvő ivóvízbázisokat. A beruházás teljes összege 4,368 milliárd forint. A munkálatok során megépül az érintett településeken a csatornahálózat, megújul és bővül Tiszalök és Nyírtelek tisztítótelepe, Nyírdobon pedig egy új szennyvíztisztító telep épül. Az előkészítő munka részeként az ingatlantulajdonosok megalakították a vízgazdálkodási társulást. A beruházó szakemberei már a második fordulós pályázatot készítik, s azzal számolnak, hogy a nyár folyamán elindíthatják a közbeszerzési eljárást.

Nemzeti Múzeum: újabb adalékok a tenderhez

Amint arról korábban tájékoztattunk, nemzetközi építészeti pályázatot írtak ki a közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeum bővítésére. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint az intézmény fenntartója, kiemelt uniós támogatásra jelölné a projektet, ennek azonban feltétele, hogy a fejlesztésnek elfogadott engedélyezési tervei legyenek. Ez indokolta a pályázat „sietős” kiírását, amely egy nappal a közbeszerzési moratórium életbelépése előtt jelent meg. A „last minute” tender miatt azonban a Civilek a Palotanegyedért Egyesület kérdéseket tett fel a minisztériumnak, mivel korábban azt a tájékoztatást kapták, hogy a pályázat az új igazgató feladata lesz. A klasszicizmus jellemző épületének bővítésére csak a föld alatt van lehetőség, de ott is csak korlátozottan, hiszen egy korábbi felszín alatti építkezést a környezetvédők már megakadályoztak. A mostani tervpályázat résztvevőinek a logisztikai funkciók bővítése mellett meg kell oldaniuk a pincemaradványok bemutatását is. Elképzeléseket várnak a múzeumkert értéknövelő hasznosítására is. A múzeum fejlesztésére az elmúlt 16 évben 10,4 milliárd forintot költöttek, a mostani befejező szakasz a számítások szerint további mintegy ötmilliárd forint ráfordítást igényel.

Hírek – röviden

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által állami földek értékbecslésére kiírt közbeszerzésre tizenegy cég adott be ajánlatot, közülük négy (az A.N.Z.S.Ó. 2001. Kft., az FHB Ingatlan Zrt., a Landimpex Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és a Pátria Consult Zrt.) nyert. * A Mediánt és az Ipsost hirdette ki nyertesnek a Miniszterelnöki Hivatal a lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kormányzati véleménykutatási feladatok elvégzésére hirdetett közbeszerzésen. Az öt részteljesítésre vonatkozó megbízás összértéke nettó 145,2 millió forint. * Eredménytelennek nyilvánította a MÁV Zrt. az általa kiírt gépjárműflotta-tendert. Jelenlegi partnerével, a LeasePlan Hungária Zrt.-vel a bérleti szerződés mindaddig érvényben marad, ameddig az új közbeszerzési eljárás sikerrel le nem zárul. * Március elsejétől életbe lépett a kormány hitelplafon-rendelete, amely szabályozza az ingatlan-jelzáloghitelek mértékét, illetve a gépjármű-hitelezést. * A 76. számú főút Hévízt elkerülő szakaszának kivitelezésére kiírt tendert a legalacsonyabb (4,3 milliárd forint) ajánlatot benyújtó Hévíz'09 Konzorcium nyerte. Az A-Híd Építő Zrt. jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz; az elbírálásig a szerződés megkötését felfüggesztették. * Eredményesen zárult a szarvasi inkubátorház építésére kiírt közbeszerzési eljárás: nyert a helyi Integrál Építő Zrt. 380 millió forintot megközelítő ajánlatával. * Erre az évre 240 millió forint felújítási keretet képeztek a lakásalapból Szegeden. A külső-belső homlokzatok felújítására közbeszerzési eljáráson keresik a kivitelezőket. * Az országot elkerülő teherforgalom visszaszerzése érdekében a MÁV forgalomirányítási információs rendszer kiépítésére meghirdetett közbeszerzési pályázatán a Funkwerk IT GmbH lett a győztes. A projekt költsége nettó 933 millió forint. * Komló: a testületi ülésen a képviselők nem járultak hozzá, hogy a Pannon Volán Zrt. a helyi autóbuszjáratok működtetését – közbeszerzési eljáráson – alvállalkozóhoz szervezze ki. * Sárvár és Rábapaty szennyvízhálózatának kiépítése 737 millió forint uniós támogatással valósul meg: a kivitelezők kiválasztására folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

A válság nem érződött a közbeszerzésben

A közbeszerzés terén jó év volt a tavalyi. A bővülést elősegítette a módosult, 2009 tavasza óta hatályos közbeszerzési törvény, amely az egyszerű eljárások esetén is általánossá tette a hirdetmények megjelentetését. A korábbi tapasztalatok alapján feltételezhetően az is segítette a növekedést, hogy a kiírók – figyelemmel a választásokra – több beszerzést előrehoztak. Az ajánlatkérők az eljárások döntő többségét, 66,8 százalékát az uniós értékhatár alatt bonyolították le. Az összes beszerzés értékének 80,4 százalékát az értékhatár feletti eljárások realizálták. Az eljárásoknak több mint a felét, 52,1 százalékát az önkormányzatok bonyolították le, és az összértékből is ők részesültek a legnagyobb, 32,3 százalékos mértékben.
A megújult törvény több olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek révén a nagy külföldi és hazai cégek mellett a kkv-k is „helyzetbe hozhatók” egy-egy nagyprojektnél. Így a kiíró állami, központi költségvetési, önkormányzati szerv köteles biztosítani a részajánlattétel lehetőségét. A kisebb vállalkozások érdekében született az a szabály is, miszerint az uniós értékhatár alatti közbeszerzéseknél az ajánlatkérő kiírhatja kizárólag olyan vállalatokra a pályázatot, amelyek éves nettó árbevétele nem éri el az egymilliárd forintot. A magyar nyelvű ajánlattétel lehetősége szintén növeli a kkv-k lehetőségét. Az idén bizonytalanságot okozott, hogy – a feltételek híján – nem lehetett érvényesíteni a törvény által megkövetelt elektronikus utat az uniós értékhatár fölötti beszerzések esetén. A parlament azonban módosította a törvény idevágó szakaszait, így elhárult az akadály.

(Világgazdaság, 2010. március 1.)

Tovább birkózik az Alfa a Volánnal

A Volánbusz Zrt. a tender újraértékelése után is a kínai Xiamen King Long United Automative Industry Co. Ltd. hozta ki nyertesnek a hatvan autóbusz szállítására kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljáráson. A történetnek azonban még nincs vége, az egyik vesztes, az Alfa Busz Kereskedelmi Kft. jogorvoslatért újra a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (KD) fordult. A KD megtiltotta a szerződéskötést. Előzmény: a múlt év decemberében, az első „felvonásban” a 9,866 millió eurós ajánlatot benyújtó kínai céget hirdette ki a Volánbusz Zrt. győztesnek. A szintén pályázó Alfa Busz ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljáráson hárommillió forintra bírságolta a kiírót, és arra kötelezte, értékelje a kizárt ajánlatot is. Ez megtörtént, ám a Volánbusz újra kizárta az Alfa Busz ajánlatát, és ismét a kínai gyártót hozta ki nyertesnek. Az Alfa Busz tulajdonosa, Mogyoróssy Tibor szerint a nyertes városi busszal pályázott olyan tenderen, ahol városközi forgalomra keresnek járműveket. Az ajánlatban szereplő busz megengedett tengelyterhelése 7166 helyett 6340 kilogramm , valamint a megadott abroncsokkal a szükséges 90 helyett csak 70 kilométeres sebességgel haladhat a jármű. Ha az ajánlatban szereplő kínai busz teljes terheléssel a megengedett legnagyobb sebességgel haladna, nagy valószínűséggel felrobbannának a jármű első abroncsai – állítja. Érdekesség, hogy a Volánbusz legutóbbi döntésének indoklásában ugyanazt a kifogást jelölte meg, amely miatt az előző fordulóban kizárta az Alfa Buszt. A nem megfelelő fordulékonyságot azonban már akkor alaptalannak minősítette a Magyar Buszgyártók Szövetsége, amelynek álláspontja szerint az Alfa Busz ajánlata műszaki paramétereiben és árával is kedvezőbb volt a tender győztesének ajánlatánál.

(Magyar Nemzet, 2010. március 2.)

Megenyhült a pályázati moratórium

A napokban jelentek meg annak a kormányhatározatnak a rendelkezései, amelyek az uniós fejlesztések esetében enyhítik és tisztázzák a január végén bejelentett döntési moratórium szabályait. A legfontosabb, hogy minden olyan felhívás esetében, amely január 20. előtt jelent meg, hozható támogató vagy elutasító döntés. Jelenleg 156 olyan pályázati konstrukció van nyitva, amelyekre nem vonatkozik a döntési moratórium. Ezek pénzügyi kerete 1515,2 milliárd forint. Január 20. után eddig összesen tíz felhívás jelent meg, 60,5 milliárd forint elnyerhető támogatással. Ezek hulladékgazdálkodással, szennyvízelvezetéssel, zajcsökkentéssel vagy sürgősségi ellátással kapcsolatosak. A beérkező pályázatok feldolgozása, a döntés előkészítése ez esetekben is megkezdődik. A további pályázatok kiírása az előzetesen meghatározott és az NFÜ honlapján szereplő ütemezés szerint történik, és azok támogatásáról a következő kabinet felállása után határoznak. A tervek szerint március végéig mintegy harminc újabb konstrukció válik elérhetővé, köztük a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló technológiai fejlesztéseket segítő felhívás is.
A kiemelt fejlesztések esetében a moratórium nem érvényes azokra a projektekre, amelyeknek már van aláírt támogatási szerződésük. Jelenleg 284 ilyen létezik, ezeknél minden haladhat a maga útján. Az Európai Bizottság jóváhagyásával megvalósuló nagyprojekteket tekintve is enyhült a szigor. A brüsszeli kiküldés előtt álló fejlesztéseket, amelyeket kormánydöntés nevesít, vagy amelyeknél már a támogatási döntés is megszületett, nem érinti a moratórium. Nem állnak le azok a többfordulós pályázatok, amelyek esetében az első fordulóban már megszületett a támogatási döntés.

(Népszabadság, 2010. március 5.)