eHETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL

KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

Júliustól: átláthatósági biztos a közbeszerzéseknél

A kormány döntése értelmében a kötelező átláthatósági megállapodást és az átláthatósági biztos intézményét két lépcsőben vezetik be. E szerint július 1-jétől minden olyan uniós forrásból megvalósuló útfejlesztési közbeszerzési eljárásnál kötelező lesz alkalmazása, amelynek értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, 2011. január 1-jétől pedig minden 200 millió forint feletti, többségében állami költségvetési forrásból, illetve uniós vagy más nemzetközi forrásból megvalósuló közbeszerzésnél alkalmazni kell az átláthatósági megállapodást és a biztost. Ezek az intézmények nagyobb nyilvánosságot és erősebb kontrollt biztosítanak a közbeszerzési eljárások során. A közbeszerzésekben részt vevő ajánlattevőknek minden, az ezzel kapcsolatos dokumentumot, megbízási vagy alvállalkozói szerződést nyilvánosságra kell hozniuk.
Kormánydöntés született arról is, hogy április 1-jétől a kincstárnokok csak a közfeladatok zavartalan ellátásához nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokról dönthetnek. Ugyancsak április 1-jétől a következő kormány megalakulásáig a 10 millió forintnál nagyobb értékű állami vagyon átruházásáról, illetve hasznosításáról nem hozhatnak döntést a központi államigazgatáshoz tartozó szervezetek.

Fedezetkezelő bonyolítja a kifizetéseket

Április 1-jétől egy sor új szabályozás lépett életbe. Néhány lényeges változás: Az építőipari megrendelőnek az építkezés, illetve az egyes részmunkák megkezdése előtt előre át kell adni a vállalkozói díjat a fedezetkezelőnek, ahonnan a vállalkozók kifizetése később megtörténik. Az építtetői fedezetkezelői feladatokat a közbeszerzéseknél a Magyar Államkincstár, egyéb kivitelezéseknél – az építtető és a fővállalkozó választása alapján – az államkincstár vagy a fizetési számla vezetésére jogosult pénzforgalmi szolgáltató láthatja el. Az alig néhány évet élt alkalmi munkavállalói könyv helyett előzetes elektronikus bejelentéshez kötik az időszakos foglalkoztatást. A versenyfelügyeleti bírság egy százalékát kaphatja a kartellra vonatkozó adatokat bejelentő. Változik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárkifizetésének módja: a totálkáros autót csak külön műszaki vizsga után lehet kivonni a forgalomból. Április elsejétől megszigorították a fémkereskedői nyilvántartást: az érintett vállalkozásoknak engedélyük iránti kérelmüket be kellett nyújtaniuk a regionális ellenőrzési központhoz.

Közbeszerzési bonyodalmak az M3-as tenderein

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. felfüggesztette az M3-as autópálya utolsó szakaszának kivitelezésére szóló szerződés aláírását, miután a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadta a számára előírt hiánypótlást. A NIF március 25-én a Porr Építési Kft. vezetésével pályázó konzorciumot hirdette ki nyertesnek a Vásárosnamény és a 49. számú főút közötti 12 kilométeres szakaszra kiírt tenderén. Ez a pályázó nyújtotta be a legkedvezőbb, 8,351 milliárd forintos ajánlatot.
Az infrastruktúra-fejlesztő társaság ugyanakkor egy korábbi, az M3-as Nyíregyháza és a 49. számú főút közötti szakaszára kiírt tenderen győztest hirdetett, az eredményt azonban két ajánlattevő is megtámadta. Az ajánlatok újbóli bírálása után a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó C-S-K-K konzorciumot hirdették ki nyertesnek. A mintegy 34 kilométeres útszakasz kivitelezését a nyertes konzorcium mintegy nettó 32 milliárd forintért vállalta.

Szeged: tizenöt évre keresnek őrző-védőt

A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési eljárást írt ki épületeinek élőerős védelmére, valamint elektronikus biztosságvédelmi berendezéseinek fejlesztésére és üzemeltetésére. A feladat 45 épületet és több mint 61 ezer négyzetméter területet érint. A legalkalmasabb vállalkozót az egyetem gyorsított tárgyalásos eljárás keretében választja ki, amit azzal indokol, hogy az őrzés-védésre korábban kiírt tendere eredménytelenül zárult, és a szolgáltatás megrendelésére mielőbb szüksége van. A gyorsított közbeszerzés sikere esetén a szerződést hosszú távra, 15 évre kötnék. Az elbírálásnál legnagyobb súlyszámmal (40) a szolgáltatás havi díjára és a parkolási díj százalékos megosztására tett részajánlatot (8) értékelik. A pályázónak – egyebek mellett – rendelkeznie kell 2007–2008-ban évi legalább nettó 400 millió forint forgalommal, vagyonvédelmi szolgáltatásból származó 300 millió forintos árbevétellel. Fel kell mutatni legalább egy egészségügyi, egy oktatási és egy közfogalmi intézményben végzett, minimum 24 hónapos vagyonvédelmi szolgálatról szóló referenciát. A részvételi jelentkezési határidő március 26-án zárult, az alkalmasnak ítélt pályázókat április 9-én kérik fel ajánlattételre.

Budapest: milliárdos kommunikációs tender

Budapest önkormányzata közbeszerzési eljárást írt ki az európai uniós támogatással megvalósított projektjei integrált tájékoztatási feladatainak ellátására. A Margit híd felújítása mellett tíz közlekedési és négy városrehabilitációs, tizenkét közszolgáltatás-fejlesztési és két kommunális projekt megvalósításának kommunikációját kell megszervezni és bonyolítani, összesen 1,147 milliárd forint keretösszegben. A nyílt közbeszerzési eljárásra május 14-éig lehet ajánlatot benyújtani. Az eredményhirdetést június 10-ére ígéri a Fővárosi Önkormányzat. A részfeladatokra külön-külön is lehet pályázni. A legnagyobb keretösszeg, nettó 300 millió forint a közlekedésfejlesztési projektek tájékoztatási feladataira jut. A pályázat nyerteseivel várhatóan június végén kötnek szerződést. Az ajánlattevőknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Rendelkezniük kell például – részfeladatonként eltérő – 100-200 millió forintos árbevétellel 2008–2009-ben.

Új autóbusz-közbeszerzést indít a Volán

A Volánbusz Zrt. várhatóan egy hónap múlva új, nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a napokban szerződéskötés nélkül lezárt autóbusztender helyett. A korábbi pályázat nyertesével, a kínai Xiamen King Long Co. Ltd.-vel annak ellenére nem köt szerződést, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a szintén ajánlatot tevő székesfehérvári Alfa Busz Kft. harmadik jogorvoslati kérelmét. A döntést a Volán azzal indokolta, hogy a buszok beszerzésére ne egy alaptalan vádaskodással terhelt eljárás eredményeként kerüljön sor. Az új nyílt közbeszerzési eljáráson – a meghatározott szerződéses feltételek mellett – kizárólag az ajánlati ár lesz az értékelési szempont. Az új kiírás hatvan járműre szól, és várhatóan csak ősszel hirdetnek nyertest. A Volánbusz tájékoztatása szerint a beszerzésre szánt keretösszeg nem változik. Az előző eljáráson 9,9 millió eurós szerződést köthettek volna a nyertes kínai céggel. A történethez tartozik, hogy közben, március elején az Alfa Busz Kft. csődeljárást kezdeményezett maga ellen, ám az újabb busztendereken ismét el kíván indulni – jelentette be Mogyoróssy Tibor, a cég tulajdonosa.

Fél siker a debreceni tendereken

Sikerült eredményt hirdetni a debreceni villamostendereken, ám míg a 2-es vonal szakaszára nettó 7,5 milliárd forintért megköthető a szerződés, addig a negyedszerre kiírt villamosszállítási eljárást az öt pályázó közül négy megtámadta, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerint jogosnak tűnő indokokkal. Ezért első lépésben megtiltották a szerződéskötést, és lehetséges, hogy később meg is semmisítik az eredményt. A három sikertelen forduló után kiírt negyedik tenderen öten adtak be ajánlatot, a nyertesnek kihirdetett spanyol CEF ajánlatának szerződéses értéke 44 millió 150 ezer euró volt. A konkurensek nem csak ezt, hanem több vesztes pályázatát is megtámadták, nehogy esetleg a CEF kiesését követően más nyerjen. Ha az egymás kizárását célzó jogorvoslati kérelmeket követően csak a Stadler maradna bent érvényes ajánlatával, vele azért nem kötnének szerződést, mert az általa megadott ár magasabb a rendelkezésre álló összegnél. Arról nem is beszélve: a közbeszerzési szabályok tiltják, hogy egyetlen talpon maradt ajánlatot fogadjon el a kiíró, ha eredetileg kettőnél több pályázó volt, de őket egy kivétellel kizárták. Így továbbra is maradt a bizonytalanság.

Bükfürdő: új közbeszerzés lehetséges

Késik a büki gyógyfürdő beruházásának második üteme, mert a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a közbeszerzést lezáró döntést. Az uniós támogatással megvalósuló fejlesztés első üteme a múlt év őszén fejeződött be, ezt követően indult a második ütem közbeszerzési eljárása, amely eredménytelen volt. A fürdő vezetése ezután hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított, amelyre a korábbi nyílt eljárás két résztvevőjét hívták meg. A tenderen a ZÁÉV Zrt.-t hirdették ki nyertesnek, csakhogy a másik ajánlattevő, a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. a döntés ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A testület a közbeszerzési törvény megsértését állapította meg, és megsemmisítette az eljárást lezáró döntést. A fürdő vezetése a Fővárosi Bíróságnál keresi igazát, a döntőbizottsági határozat felülvizsgálatát kéri. Amennyiben számára kedvezőtlen döntés születik, új közbeszerzési eljárást folytatnak le. A fürdőfejlesztés azonban késedelmet szenved.

A közbeszerzések kétharmadát érinti a korrupció

A GKI Gazdaságkutató Zrt. a múlt évi közbeszerzésekről készített elemzése szerint a hazai eljárások 66-75 százalékát befolyásolja a korrupció. Ez a becslések szerint mintegy 25 százalékkal drágítja az árakat. A 120 mélyinterjúra alapozó felmérésből a korrupció káros hatásai közül a vállalási árak emelkedését, a teljesítés gyengébb minőségét, a verseny korlátozását és a pótlólagos költségek beállítását emelte ki Vértes András, a GKI elnöke. Szerinte a korrupció gyakorisága a magyar gazdaságban „közepes” mértékű, a fejlett országokénál lényegesen nagyobb, de a legtöbb fejlődő államénál kisebb. A korrupciós „világranglistán” Magyarország a régiós országok közelében, a 47. helyen áll, Csehország a 45., Szlovákia az 52. és Lengyelország az 56. A korrupció súlyát jellemzi, hogy a múlt évben a közbeszerzések összes értéke meghaladta az 1800 milliárd forintot.

Hírek – röviden

A következő hónapokban jelentősen nőhet az önkormányzatok finanszírozási igénye, mivel – a tapasztalatok szerint – a helyhatósági választások előtt felgyorsulnak a beruházások. Megnőtt az érdeklődés a kötvénykibocsátás iránt, és jelentősen nőtt a hitelfelvételre irányuló igény is. A pénzpiaci szereplők között egyre intenzívebb a verseny az önkormányzati számlavezetésért. Ez utóbbira kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása. * A kormány módosította a Dél-alföldi Regionális Operatív Program kétéves akciótervét. Ennek keretében felújítják az Orosháza-Tótkomlós közötti 17 kilométeres és az Orosháza–Kaszaper közötti 18 kilométeres útszakaszt. A kivitelezésre hamarosan közbeszerzési eljárást indít a Magyar Közútkezelő Zrt. * Miskolc városa hét közbeszerzési eljárást írt ki a városfejlesztés második ütemének keretében, döntően a belváros felújítására. * Adonyban, az új iskolaszárny megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást a Gropius Zrt. nyerte. * Két nyílt közbeszerzési eljáráson haszonjárművek, kisteherautók és terepjárók lízingelésére vár ajánlatokat a pécsi Tettye Forrásház. Összesen 31 járműről van szó. * Új burkolati jeleket festett fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa üzemeltetett mintegy 30 ezer kilométer úthálózat több mint felére. A másfél milliárd forint értékű munka elvégzésére közbeszerzési eljáráson választják ki a kivitelezőket. * A tervek már elkészültek, de a kivitelezői közbeszerzési pályázatot csak most írja ki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. * A pécsi Tettye Forrásház Zrt. közbeszerzési eljárást írt ki összesen 1,3 milliárd forint összegű finanszírozási hitel felvételére. * A közbeszerzési eljárás megindításával hamarosan megkezdődik a szekszárdi városközpont 2,5 milliárd forintos rekonstrukciója. * Sándorfalván 595 millió forint ráfordítással felújítják a Pallavicini Sándor Iskolát. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a Strabag-MML Kft. nyerte. * A miskolci villamosberuházás kommunikációs tenderén a Zeus Kft. győzött. * Közbeszerzési eljárás van folyamatban a karancslapujtői művelődési ház felújítására.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

Újráznak a busztenderezők

A Volánbusz Zrt. a közeljövőben egyfordulós, nyílt közbeszerzési eljárást indít ugyanolyan buszok beszerzésére, amelyekre tavaly április 24-i határidővel már kért ajánlatokat. Az azóta eltelt egy év a hiánypótláskérésekkel, döntőbizottsági határozatokkal és fellebbezésekkel volt terhes. A KD a múlt héten elutasította az Alfa Busz Kft. legutóbbi beadványát. A döntőbizottság helybenhagyta a Volánbusz döntését, kimondta: az Alfa ajánlata érvénytelen, és a tender nyertese a 9 millió 866 ezer eurós ajánlatot tett kínai Xiamen King Long, a második helyezett pedig a cseh VIKO s.r.o.
Az eljárásban nyertes ajánlattevő, ha nem kötnek vele szerződést, jogorvoslattal fordulhat a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, egyszersmind az elmaradt haszon iránti igényét érvényesítendő indíthat polgári pert az illetékes elsőfokú bíróságon. Ha a kínaiak jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a döntőbizottság előtt három út áll: elutasítja a kérelmet, illetve ha jogosnak ítéli, az ajánlatkérőt döntése felülvizsgálatára utasíthatja, esetleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezheti. Az utóbbi mellesleg a fennálló helyzettel lenne azonos, hiszen a Volánbusz bejelentette: új, egyfordulós eljárásra készül a buszbeszerzési ügyben.
Szakértők szerint a magyar buszgyártásban érdekelt cégeknek klaszterba kellene tömörülniük, hogy összefogva lássák el a piacot. A hat buszgyártó azonban jelenleg egymásban versenytársat és nem szövetségest lát.

(Világgazdaság, 2010. március 30.)

Ötvenmilliós jutalom

Április elsejétől hatályos a szabály, amely lehetővé teszi, hogy Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jutalmazza a kartellekről érdemi információval szolgáló személyeket. Díjban részesülhet az a polgár, aki a hatóság előtt bizonyos típusú kartelleket tár fel. Például azt, hogy egyes, eredetileg konkurens cégek bizonyos termékek, szolgáltatások árát közös megegyezéssel felsrófolják, vagy azt, ha a vállalkozások terület alapján felosztják egymás között a piacot. A díj akkor is jár, ha a bejelentő a versenytárgyaláson induló társaságok összejátszásáról ad tájékoztatást.
Wallacher Lajos, a GVH elnökhelyettese tájékoztatásában több fontos részletet is kiemelt. Elsőként azt, hogy az információnak érdemi bizonyítékokkal kell szolgálnia. Nem elég, hogy valakitől azt hallotta, hogy valaki valamire készül. A kartellt iratokkal, elektronikus levelekkel, írásbeli feljegyzéssel vagy hangfelvétellel szükséges bizonyítani. Kizárólag jogszerű módon megszerzett bizonyíték átadása nyomán kaphat jutalmat az informátor. Ha kiderül, hogy bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel jutott hozzá a dokumentumhoz, elesik a díjtól. A díj a kiszabott bírság egy százaléka, de maximum 50 millió forint lehet.
Évente hozzávetőleg tíz-húsz kartellt tár fel a hatóság, amelynek munkatársai nyomatékosították: nem a besúgás, feljelentés honorálásáról van szó. A kartellek komoly károkat okoznak az államnak és a lakosságnak egyaránt.

(Magyar Nemzet, 2010. március 31.)

Júliustól jönnek a közbeszerzési biztosok

A közbeszerzési törvény módosítása vezette be a közberuházásoknál az átláthatósági biztos intézményét, akinek feladata lesz – az üzleti titkok kivételével – a beruházással kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozása, illetve annak ellenőrzése. A kormány március 31-én döntött a végrehajtási szabályokról, e szerint július elsejétől minden olyan uniós forrásból megvalósuló útfejlesztési közbeszerzési eljárásnál kötelező lesz ezek alkalmazása, amelynek értéke meghaladja az egymilliárd forintot. 2011-től pedig minden 200 millió forint feletti, többségében állami költségvetési forrásból, illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból megvalósuló közbeszerzéseknél lesz átláthatósági megállapodás és biztos. A jövőben kizárólag olyan információkat nem lehet majd nyilvánosságra hozni, amelyek sértik az üzleti titkot. Az átláthatósági biztos figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást az előkészítéstől egészen a teljesítésig. A biztos jelentéseket készít az eljárás során szerzett tapasztalatairól, amelyeket közzétesz a saját, illetve a Közbeszerzések Tanácsa honlapján. Ha jogszabálysértést tapasztal, erre írásban is felhívja a felek figyelmét, és ha ezt nem szüntetik meg, akkor nyilvánosságra hozza, valamint eljárást kezdeményez.
Átláthatósági biztos jogi, közgazdasági vagy mérnöki szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a Közbeszerzések Tanácsa által szervezett átláthatósági biztosi vizsgával rendelkező személy lehet. Egy ajánlatkérő ugyanazzal a biztossal évente csak egyszer dolgoztathat.

(Napi Gazdaság, 2010. április 1.)