e HETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL
Aktuális képzésünk: ÁLLAMILAG ELISMERT INTENZÍV KÖZBESZERZÉSIREFERENS-KÉPZÉS
2011.04.01.-2011.06.11. (heti 2 nap)
KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

Adóigazolás kell a közbeszerzési kifizetésekhez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) napokban megjelent részletes tájékoztatója felhívja a vállalkozások figyelmét: ahhoz, hogy megkapják 200 ezer forintot meghaladó díjazásukat a közbeszerzési eljárásokban, adóigazolást kell bemutatniuk. az alvállalkozónak ugyanis a teljesítésért csak akkor lehet fizetni, ha az bemutatja, átadja vagy megküldi a 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, illetve ha a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. az együttes adóigazolás felhasználható valamennyi kifizetést teljesítővel szembeni fennálló igazolási kötelezettség teljesítésére. a 200 ezer forintos határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől független, azt mindig egy hónapra vetítve, összesítve kell számolni. Érvényességénél – hogy 30 napnál nem régebbi-e – az adóigazolás kiállításának napját kell figyelembe venni, tehát sem a számla kiállításának időpontja, sem pedig az azon feltüntetett fizetési határidő a meghatározó. Aki rendszeresen részt vesz közbeszerzésekben, jobban jár, ha kéri felvételét a köztartozásmentes adatbázisba, mert akkor nem kell minden egyes kifizetéshez adóigazolást beszereznie.

Közbeszerzés tartozásbehajtásra

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. az utasokkal szembeni követeléseinek behajtására és dolgozói lakáscélú kölcsöneinek faktorálására tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. a vasúttársaság 5,75 milliárd forint értékű követelést adna át behajtásra, amely utasokkal szembeni követelésekből, illetve egyéb, természetes személyekkel szembeni követelésekből áll össze. a pályázóknak és a tíz százaléknál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozóiknak együttesen rendelkezniük kell – egyebek mellett – az elmúlt három évben évente legalább egy, egyenként 100 millió forint értékű követelés sikeres behajtására vonatkozó referenciával. a legtöbb követelés a szegedi (950 millió forint), a debreceni és a miskolci (800-800 millió forint) központoknál áll fenn. a három fővárosi személyszállító központ (Keleti, Nyugati, Déli) összesen 1,130 milliárd forint követeléssel szerepel. a lakáskölcsönökkel kapcsolatos, illetve a részletfizetés tartozásokból eredő követelések összege mintegy 1,2 milliárd forintra rúg.

Kiírás előtt a kanizsai projekt újabb tendere

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően aláírták a nyertes ERAG Konzorciummal a Nagykanizsa és további tizenkét település csatornázási gondjait megoldó nagyberuházás mérnöki és műszaki ellenőri feladataira vonatkozó szerződést. a vállalkozói közösség végzi a szennyvíztelep műszaki ellenőrzését is, összesen mintegy 211,7 millió forint nettó megbízási díjért. az már az év elején eldőlt, hogy a várhatóan 2013 tavaszára elkészülő, összesen több mint 11 milliárd forintba kerülő környezetvédelmi beruházás csatornahálózatának megépítője az SZK Kanizsa Konzorcium és az S-E Nagykanizsa Konzorcium lesz. a kivitelezést 6,8 milliárd forintért vállalták. a projekt másik fontos elemének, a szennyvíztisztítónak a kivitelezésére várhatóan még a tavasszal kiírják a közbeszerzést. a beruházás révén az eddig csatornázatlan területeken kiépülnek a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzájuk tartozó átemelők. Jelentősen csökkenthető lesz a szennyvíz által okozott környezetterhelés, és megelőzhető a környezetkárosítás.

Hatodszorra sikerül?

A jövő hónap közepén jelenik meg a debreceni 2-es villamos járműbeszerzésére kiírt – immár hatodik – pályázat. Jelenleg a minőségbiztosítás és a tenderdokumentáció engedélyeztetése zajlik. az alaposabb előkészítés oka egyértelműen az, hogy szeretnék a korábbi eljárások hibáit kiküszöbölni. Ha a mostani tender sem zárul sikerrel, a beruházás megvalósítása veszélybe kerülne. a járművek leszállítására ugyanis a nyertes gyártónak 30 hónapot kell biztosítani, márpedig egy esetleges következő közbeszerzés kiírása és lebonyolítása vészesen megközelítené az uniós támogatás felhasználására kitűzött dátumot.

Olcsóbban kínálják a sármelléki repülőteret

Az előző pályázaton egyetlen ajánlat sem érkezett, a Vectigalis Zrt. most harmadszor hirdette meg a csaknem másfél éve felszámolás alatt lévő sármelléki repülőtér vagyonelemeit. a korábbi pályázathoz képest a felszámoló jelentősen, 400 millió forinttal csökkentette az irányárat, amely most 1,2 milliárd forint. Ugyanakkor azokat most is egyben, működőképes állapotban kívánják értékesíteni. az ajánlatokat április 11-ig lehet benyújtani. a Keszthely és Hévíz közelében lévő, egykor a szovjet hadsereg által használt repülőtér a rendszerváltást követően került a zalavári és a sármelléki önkormányzat tulajdonába. a kilencvenes évek közepétől az általuk létrehozott Zalavár-Sármellék Airport Kft. működtette, majd 2004-ben kilencvenkilenc évre szóló bérleti szerződéssel az ír és a magyar üzletemberek által alapított Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft. irányítása alá került. a társaság hárommilliárd forintot költött a repülőtér nemzetközi színvonalú fejlesztésére. 2008-ban már 110 ezer utast regisztráltak, ám a gazdasági válság megpecsételte a sorsát, 2009 novemberében bezárták, és felszámolás alá került.

Tender új Tisza-híd építésére

Vásárosnaménynél új híd épül a Tiszán, amelynek kivitelezésére közbeszerzési eljárást írt ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. a beruházás becsült értéke nettó 2,7 milliárd forint. az új közúti átkelő a meglévő II. Rákóczi Ferenc hídtól tizenöt méterre épül, majd a forgalomba helyezése után elbontanák a régit. a tendernyertes vállalkozónak az acélszerkezeti híd építését és a meglévő bontását 2012. április 15-éig kell elvégeznie – derül ki a közbeszerzési felhívásból. a kiírás azt is tartalmazza, hogy ha nem sikerül uniós támogatást szerezni, akkor a NIF eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzést, vagy elállhat a szerződés megkötésétől, illetve módosíthatja azt. az ajánlattevőknek és a tíz százaléknál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozóiknak együttesen rendelkezniük kell a megelőző három évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (új acélszerkezeti híd építése) származó legalább 2,4 milliárd forintos nettó árbevétellel. az ajánlattevőnek nem lehet ki nem egyenlített tartozása. Referenciát kell igazolni az elmúlt három évből legalább egy 150 méter hosszú, acélszerkezetű folyami híd építéséről, valamint egy legalább 400 tonnás acélhíd bontásáról. az ajánlatokat április 22-éig lehet benyújtani. az eredményhirdetést május elejére tervezik.

A FreeSoft nyerte a bírósági fejlesztést

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala eredményt hirdetett a civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációjának megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban: nyertes a FreeSoft lett. a győztes ajánlatának vállalási díja 262,5 millió forint, amely teljes egészében a 2011-es pénzügyi évben fog realizálódni. a FreeSoft tavalyi árbevétele 8,28 milliárd forint volt. a hét hónap átfutási idejű projekt keretében olyan informatikai megoldás kerül megvalósításra, amely biztosítja a civil szervezetek bejegyzésének, nyilvántartásának, a csőd- és felszámolási eljárások folyamatainak, valamint a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák kapcsolódó tevékenységének teljes körű informatikai támogatását.

Indul a 137 milliárdos vasútberuházás

A tervek szerint még ebben az évben elindulnak a páneurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó Szajol–Püspökladány vasútvonal felújítási munkálatai. a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tájékoztatása szerint lezárult a beruházás előkészítése, és folyamatban van a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Áprilisban már eredményt szeretnének hirdetni. a szerződéskötést az eredményhirdetés után 20 nappal tervezi a NIF. a felújítás nyomán az érintett szakasz alkalmas lesz az óránként 160 kilométeres sebességű szerelvények közlekedtetésére is egy másik projekt keretein belül megvalósuló egységes vonatbefolyásoló rendszer (ETCS 2) kiépítésével. a fejlesztés a Közlekedés Operatív Program részeként valósul meg, 137,4 milliárd forint ráfordítással. Ezen belül 15 százalék a hazai forrás, 85 százalékkal pedig a Kohéziós Alap járul hozzá.

Büntetőeljárás a faliújságtender miatt

Büntetőeljárást kezdeményezett a pozsonyi rendőrség Igor Stefanov szlovák képviselő, volt építésügyi miniszter ellen nagy értékű közbeszerzési eljárás manipulálása miatt. Iveta Radicová kormányzati ciklusában Stefanov az első parlamenti képviselő, akinek mentelmi joga felfüggesztését kérik a hatóságok. Ugyanezen üggyel kapcsolatban négy személy ellen vádat emeltek közbeszerzéssel való visszaélés bűntette miatt. Stefanovot a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy 2008-ban részt vett egy nagy értékű, 120 millió eurós közbeszerzés manipulálásában. a versenykiírást egy négytagú konzorcium nyerte, amely ellenfél nélkül indult. Ez a pályázat Szlovákiában faliújságtender néven vált hírhedtté, mivel meghirdetésére a minisztérium zárt folyosóján lévő faliújságon került sor. a törvénysértésre a számvevőszéki és a közbeszerzések hivatali ellenőrzése során derült fény. a botrányos beszerzést az Európai Bizottság is megtámadta, és az ügyben eljárást indított Szlovákia ellen.

Hírek – röviden

A kormány elé került az új kamarai törvény tervezete; lehetséges, hogy még a nyáron hatályba lépő jogszabály ismét kötelezővé teszi a kamarai tagságot. • Lecsúszhat a közbeszerzésről, a szerződéskötésről az az építési vállalkozó, aki nem regisztráltatta magát. a pillanatnyi állapotot tükröző adatbázist a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezeli, a vállalkozónak azonban azt is be kell jelentenie, ha adataiban változás történik. a kamara felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben gyakran az ellenőrzés során derül ki mindezek hiánya. • Magyarország külföldi megítélésének javítását célzó szerződést kötött a kormány két londoni tanácsadó céggel. Közbeszerzési pályázatot nem írtak ki, a megbízás összegéről később adnak felvilágosítást. • Csongrádon három, Szentesen két kilométerrel bővül a kerékpárút-hálózat: a kivitelező kiválasztására még tavasszal közbeszerzési eljárást bonyolítanak le. • a Balatonon négyévente írnak ki tendert a szúnyogirtás elvégzésére, ami az idén ismét esedékessé vált. a szezon alatt elvégzett 2-3 biológiai és 5-7 kémiai beavatkozás körülbelül 90 millió forintba kerül. • a kormány 722 millió forinttal támogatja Domoszló szennyvízcsatorna-rendszerének megvalósítását. a beruházás összes költsége 855 millió forint, a kivitelezésre közbeszerzési eljárást indítanak. • Még az idén indul Hódmezővásárhelyen a Szabadság tér rehabilitációja; a 895 milliós beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást írnak ki – tájékoztatott a polgármesteri hivatal illetékes irodavezetője. • Fényeslitke belterületi vízrendezésének elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást a KE-VÍZ 21 Zrt. és az Aqua-Trade & Cons. Kft. konzorciuma nyerte. • Magyarbánhegyes egész területén kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat; a beruházás teljes költsége 1,317 milliárd forint, amihez a település 1,106 milliárd forintot nyert a KEOP pályázaton. Már zajlik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési pályázat.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

A fiktív Lívia és József Bt. ...

Spaller Endre (KDNP), a MÁV Zrt. gazdasági helyzetét vizsgáló parlamenti bizottság tagja szerint fiktív cégek is indultak a MÁV-tendereken 2007 és 2009 között. Érintett az ügyben a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkára, Fapál László, és az egykori miniszteri kabinetfőnök, Zámbori Mihály. Míg Fapál a MÁV jogi tanácsadója volt havi 600 ezer forintért, miközben a HM-nek is adott tanácsokat havi félmillió forintért, addig Zámbori igazgatóként dolgozott.
A képviselő kiemelte a Megaron Kft. nevű céget, amely körülbelül kilencvenszer nyert közbeszerzést a MÁV-tól. Volt, amikor fiktív cégekkel versenyzett, és csaknem bruttó két és fél milliárd forintért kapott megbízást. Spaller szerint ilyen fiktív cég volt a Lívia és József Bt., amely nem szerepel a cégnyilvántartásban, de a beszédes nevű Ál-Sped Kft. sem létezett ebben az időben. Emellett pályázott olyan cég is, amelyet már felszámoltak, vagy felszámolási eljárás alatt állt. Több pályázó a Megaron Kft. korábbi székhelyére volt bejelentve.
A MÁV biztonsági igazgatósága feljelentést tett az ügyben magánokirat-hamisítás és adócsalás miatt. a nyomozás jelenleg is tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. a képviselő arról is beszámolt, hogy a Mega-Logistic Zrt. egészen addig nem dolgozott a MÁV Ingatlankezelőnek, amíg Zámbori a cég élére nem került. Ezután azonban beindult az üzlet: három év alatt 1,3 milliárd forint értékű megbízást kapott.

(Magyar Hírlap, 2011. március 5.)

Vizsgálóbizottság a Pacsika-ügyben?

Felháborítónak nevezte az MSZP szóvivője, Varjú László, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen (NFÜ) keresztül kétmilliárd forintot fizetnek ki szakmai tanácsadásért. az NFÜ nyílt közbeszerzési pályázatán a Pacsika Ügyvédi Iroda által vezetett PD Konzorcium nyert megbízást, egyedüli indulóként. a hivatalos kiírás szerint a szerződésre azért van szükség, hogy az ügynökség közbeszerzési felügyeleti főosztályának munkáját tanácsadók segítsék. az NFÜ szerint a kétmilliárdos tanácsadás „teljesen normális”, a szerződés nettó tizenhatezer forintos óradíjat tartalmaz, amely piaci ár. a megbízás négy évre szól, és az elszámolás az említett óradíjon történik.
Az MSZP-frakció vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Tudni szeretnék, miért csak egyetlen induló volt, és mi indokolta tanácsadók szerződtetését. a bizottság felállítására vonatkozó beadványt – információk szerint – az LMP képviselőcsoportja is támogatni fogja. a napirendre vételhez szükséges aláírásgyűjtés a következő napokban megtörténik. Ahhoz viszont, hogy a vizsgálóbizottság meg is alakuljon, és el tudja kezdeni munkáját a Fidesz–KDNP politikusainak támogató szavazata is szükséges. Ez pedig erősen kérdéses.

(Népszabadság, 2011. március 8.)

Új nagytendereket hirdetett a KSZF

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) nyílt közbeszerzési eljárásokat hirdetett nettó 25 milliárd forint keretösszegben számítógépek és négymilliárd forintért nyomtatók szállítására. a rendelés és vásárlás a központosított közbeszerzési rendszerhez tartozó szervezetek feladata lesz. Várhatóan 52 ajánlattevővel kötnek megállapodást, egy évre 25 milliárd forintra becsült értékben. a pályázóknak három részteljesítésben kell ajánlani a gyártmánycsaládokat. az ajánlatok közül elektronikus árverés keretében választják ki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazókat, és hirdetik ki a győzteseket. az ajánlattétel határideje április 27-én jár le. a pályázóknak rendelkezniük kell 2009-ben és 2010-ben számítógépek szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások ellátására vonatkozóan részteljesítésenként évi nettó 500, 350, illetve 250 millió forintot meghaladó árbevétellel.
A nyomtatórendszerek és kellékanyagok szállítására szintén egyéves keretmegállapodást köt a KSZF, legfeljebb 24 ajánlattevővel, mintegy négymilliárd forint keretösszegben. Ajánlatot két részre lehet tenni. az elsőben a nyomtatórendszereket eredeti kellékanyagokkal kell megajánlani (ennek keretösszege hárommilliárd forint), míg a másodikban olyan kellékanyagokkal, amelyeket nem a nyomtatók eredeti gyártói állítanak elő (egymilliárdos kerettel). E beszerzésnél is e-árverést tartanak a legkedvezőbb ajánlatok kiválasztására. a pályázóknak legalább nettó 50 milliós, a második részteljesítésben 100 millió forintos 2010-es árbevételt és közbeszerzés szerinti forgalmat kell igazolniuk. Ajánlatot április 26-ig lehet tenni.

(Napi Gazdaság, 2011. március 8.)