e HETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL
KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
a MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

A KD megakasztotta a Posta tenderét

A Magyar Posta Zrt. érvénytelenítette az egyik ajánlatot a levélátfutási időmérésre kiírt közbeszerzési eljárásán, mivel megítélése szerint azon az alvállalkozó aláírása hamis volt, a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) azonban érvényesnek nyilvánította, így az újraértékelés után új eredményt kell hirdetni. Az eljáráson a James and Tailor Kft., a Spector GmbH és a Veres és Társai (VT) Kft. tett ajánlatot. A cégeknek az elmúlt három évben legalább nettó százmillió forint árbevételt kellett felmutatni. A VT ezt egy alvállalkozó, a Seychelle-szigeteken bejegyzett Success Ltd. bevonásával kívánta igazolni. A Posta szerint azonban az ajánlatban szereplő aláírás nem volt azonos az alvállalkozó ügyvezetőjének – külön bekért – aláírási címpéldányával, ezért érvénytelenítették a VT ajánlatát. Az eljárás nyertesének a James and Tailort hirdették ki. A VT viszont jogorvoslatot kezdeményezett a döntőbizottságnál, amely valósnak fogadta el az aláírást, és az ajánlatok újraértékelésére kötelezte a Magyar Postát.

Perre mennek a miskolci villamosokért

Vélhetően a magyar–cseh érdekeltségű Ganz-Škoda Közlekedési Zrt. gyárthatja Miskolc 31 új villamosát, miután a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a vesztes olasz AnsaldoBreda és a spanyol CAF jogorvoslati kérelmét. Emlékeztetőül: a tavaly májusban negyedszerre meghirdetett járműtenderre öt ajánlat érkezett. A pályázókat az első körben a legelőnyösebbnek talált ajánlatával az AnsaldoBreda megelőzte, a három vesztes cég – köztük a Ganz-Škoda – azonban fellebbezett. A KD hiánypótlást írt elő, és ezek teljesítése után a Ganz-Škodát hirdette ki győztesnek. A döntőbizottság 138 oldalas indoklásban részletezte döntését. Úgy tűnt, ezek után elhárultak az akadályok az elől, hogy a magyar–cseh társasággal megkösse a szállítási szerződést a miskolci önkormányzat. A vita azonban az érdekeltek között mégsem zárult le, az AnsaldoBreda magyarországi képviselője arról tájékoztatott, hogy a határozatot Brüsszelben, az Európai Bíróságon támadják meg.

Megsemmisítették az M43-as eredményét

Az M43-as autópálya mérnöki pályázatára a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. által kiírt közbeszerzés eredményét megsemmisítette a Közbeszerzési Döntőbizottság. Indok: a pályázat nyertesei nem tudták megfelelően igazolni a műszaki ellenőr alkalmasságát. A NIF Zrt. szerint a döntés nem veszélyezteti a beruházás ütemezését. A pályázati folyamat tavaly júliusban kezdődött. A szolgáltatás ellenértékét nettó 440 millió forintra becsülték. A kiírásban – a többi között – szerepelt, hogy a műszaki ellenőrnek legalább ötéves gyakorlattal kell rendelkeznie. A NIF a legelőnyösebb, 179 millió forintos ajánlatot tevő Transinvest-Budapest Kft.-t és a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Mérnöki Szolgáltató Kft.-t hirdette ki nyertesnek. A döntést a második helyezett Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. a döntőbizottságnál megtámadta. A KD a kifogások közül egyet fogadott el, a pályázó nem tudta hitelt érdemlően igazolni a műszaki ellenőr előírás szerinti szakmai gyakorlatát.

Keretszerződés milliárdos szakértésre

Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KEOP Keret Konzorciummal köt megbízási keretszerződést uniós projektfejlesztési, döntés-előkészítési, projektgenerálási feladataihoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellátására – olvasható az uniós közbeszerzési értesítőből. A konzorcium tagja a Cowi Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. (konzorciumvezetőként), az OTP Hungaro-Projekt Kft., az Útiber Közúti Beruházó Kft. és az Alta Mérnöki Iroda Kft. A szerződés nettó értéke 1,23 milliárd forint. A nyílt eljáráson két ajánlat érkezett, a nyertesé mellett az Euroút Kft.-é. A szerződésben meghatározott feladatokra négy év alatt összesen 120 ezer munkaóra szükséges. Ebből projektfejlesztésre 30 ezer munkaóra, a döntés-előkészítési tevékenységekhez kapcsolódó szakmai anyagok, állásfoglalások előkészítésére és személyes megjelenéshez kötött szakértői feladatok teljesítésére 60 ezer munkaóra kell.

A Groupama biztosít a Közútnak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-t választotta, hogy határozatlan időre szóló vagyon-, felelősség- és gépjármű-biztosítást kössön a közútkezelő teljes vagyonára, tevékenységére és az általa üzemeltetett gépjárműflottára. A biztosításra kiírt közbeszerzési eljárás alapján az összes kockázatú vagyonbiztosítás 68 milliárd forintra, a felelősségbiztosítás évi egymilliárd forint kártérítési limitre szól, a gépjárművek felelősségbiztosítása 2500 járműre, a casco biztosítás 600 gépjárműre vonatkozik. A nyertessel nettó 208,1 millió forint értékű szerződést kötöttek, ehhez képest a szerződés értékét előzetesen nettó 400 millió forintra becsülte a kiíró. A közbeszerzést gyorsított eljárás keretében bonyolították le. A sürgősséget azzal indokolták, hogy a korábbi biztosítási szerződés a múlt év végén lejárt.

Új szabályok a közbeszerzéseknél

A közbeszerzési szabályozás reformja egyike a 2011 áprilisában elfogadott egységes piaci intézkedéscsomag (Single Market Act/SMA) tizenkét kiemelt intézkedésének. Az Európai Bizottság által javasolt új jogszabály első számú célja a közbeszerzési szabályok és eljárások egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele, valamint hogy a kkv-k egyszerűbben hozzáférjenek a közbeszerzési piacokhoz (adminisztratív terhek csökkentését szolgáló intézkedések, szerződések részekre osztásának, ösztönzői, ajánlattételhez szükséges pénzügyi kapacitásra vonatkozó követelmények korlátozása). A közszférába tartozó szervek évente a GDP 18 százalékának megfelelő összeget költenek árukra, szolgáltatásokra és építési beruházásokra.

Tender hárommilliárdos tanácsadásra

Ritka jó üzletet köthet majd az a vállalkozás vagy konzorcium, amelyik sikeresen szerepel a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közbeszerzésén, ugyanis példátlanul magas összegű, 48 hónap időtartamra szóló, hárommilliárd forint plusz áfa értékű pénzügyi tanácsadói megbízást nyerhet el. Hasonlóan nagy keretszerződés legutóbb akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetése tavaly télen aláírt egy műszaki-szakmai közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadásról szóló, ugyancsak négyéves, kétmilliárd forintos szerződést. A kecskeméti önkormányzat cégének felhívására január 31-ig lehet ajánlatot tenni. Piaci szakértők szerint érdekesek a felhívás feltételei. Önmagában a hárommilliárd forintot érthetetlenül magas összegnek tartják, nem látják mögötte az elnyerhető uniós forrást. A pontozási szempontokat és azok súlyozását pedig alkalmasnak találják arra, hogy az objektív bírálattal szemben a szubjektív elemek kerekedjenek felül.
(További részletek a lapszemle rovatban.)

Nincs pénz a PPP-beruházások kivásárlására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befejezte a PPP-konstrukcióban megvalósuló beruházások felülvizsgálatát, de egyikből sem vásárolta ki a magánbefektetőket. A szerződések felbontására, módosítására csak több szakaszban kerülhet sor, mert jelenleg nincs rá kellő anyagi fedezet. A megszüntetések becsült értéke – az autópályák nélkül is –körülbelül 200 milliárd forint lenne. A tárca tájékoztatása szerint a kivásárlásnál előnyt élveznek a befejezetlen beruházások, mint például a miskolci sportcsarnok, az Óbudai Egyetem kollégiuma és a finanszírozási gondokkal küzdő önkormányzatok tornatermek és tanuszodák építésére és üzemeltetésére kötött szerződései. Az idei központi költségvetés a megszüntetésekre nem tartalmaz forrást, a szerződés szerinti rendelkezésre állási díjat viszont igen. A 2012. évi büdzsében 99,3 milliárd forint szerepel a PPP-konstrukcióban épült autópályákkal, és 21 milliárd forint az oktatási, kulturális és sportcélokkal kapcsolatos kiadásokra.

Hírek – röviden

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vállalkozókat keres vagyonkezelésében lévő garanciális és nem garanciális járművek javítására és karbantartására, összesen 1411 járműre vonatkozóan. A feladatra a kiírás szerint részenként is lehet pályázni. Az ajánlatok bírálata során egyebek mellett értékelik az óradíjra tett ajánlatokat is. A nyílt közbeszerzési eljáráson február 14-ig lehet ajánlatot benyújtani, eredményt 30 nap múlva hirdetnek. • Eredménytelenül zárult a Külügyminisztérium közbeszerzési eljárása, amelyen a németországi magyar nagykövetség létesítményeinek üzemeltetésére keresett pályázót. Az eljárásra két konzorcium jelentkezett, ám a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésére álló keretösszeget, ezért a KÜM megszüntette az eljárást. • Mintegy harminc nagyberuházásról egyeztet a kormány – tájékoztatott Becsey Zsolt miniszterelnöki megbízott. Döntően az autóiparban, az elektronikai gépgyártásban és az élelmiszeriparban érdekelt vállalatokkal egyeztetnek a nagyberuházásokról. • Egerben aláírták a belváros rehabilitációjára vonatkozó támogatási szerződést, és megkezdték a közbeszerzési szerződések előkészítését. A csaknem ötmilliárd forintos projekt összesen 25 elemet tartalmaz. A kivitelezési munkálatok várhatóan májusban kezdődnek. • Két közbeszerzési felhívást tett közzé a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a leendő M85-86-os gyorsforgalmi út csornai elkerülő szakaszával kapcsolatosan. Árajánlatot február 29-ig lehet tenni. • Átépítik a váci vasútállomást. A sokirányú munkálatok – a közbeszerzési eljárás lezajlása után – nyáron kezdődnek, és 2014-be fejeződnek be. • Hét ajánlattevő közül a Media Factory Kft. nyerte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakaszának kommunikációjára kiírt közbeszerzést. • A Magyar Olimpiai Bizottság közbeszerzési eljárást indított a londoni olimpiára utazó magyar csapat felvonuló- és formaruháinak legyártására. • A székesfehérvári önkormányzat kiírta a Fő utca felújítására a közbeszerzési eljárást. • Meghirdették a közbeszerzést a 71-es főút balatongyöröki bevezető szakaszánál a körforgalom építésére. Februárban hirdetnek eredményt. • Derecske: összesen 3,7 milliárd forintos, 84 százalékban támogatott költségvetésből épül meg a településen 47 kilométer csatorna és egy napi ezer köbméter szennyvizet befogadó tisztítómű. Néhány hónapon belül kiírják a közbeszerzési eljárást. • A Vemévszer Kft. nyerte a Zirci Ciszterci Apátság által az épületegyüttes felújítására másodszor kiírt közbeszerzési eljárást; 367 millió forintért vállalta a munkát. • Dancsházán napokon belül lezárul a csatornahálózat építésére kiírt közbeszerzési eljárás. • A főváros tavaly 1,5 milliárd forint megtakarítást ért el azzal, hogy 12 budapesti intézményében összevont közbeszerzéseken szerezte be a földgázt, a villamos energiát, az orvosi műszereket és a gyógyszereket. • A WHB Építő Kft. és a Vemévszer Kft. alkotta konzorciumot hirdette ki győztesnek a tatabányai önkormányzat a Vértes Agora megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásán Az uniós támogatással megvalósuló projekt összköltsége 1,84 milliárd forint. • Dunaújváros: közbeszerzési eljárás eredménye alapján a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.-t bízták meg a táborszállási partfal-megerősítés kivitelezési terveinek elkészítésével. • Várthatóan február végén indul Kapuvár belvárosának több mint 600 millió forintos fejlesztése. A pályázók a közbeszerzési tender eredményének kihirdetésére várnak.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

Hárommilliárd forintos tanácsadói közbeszerzés Kecskeméten

Ritka jó üzletet köthet majd az a vállalkozás vagy konzorcium, amelyik sikeresen szerepel a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közbeszerzésén. A kecskeméti önkormányzat cégének felhívására január 31-ig lehet ajánlatot tenni. Szakértők szerint érdekesek a felhívás feltételei. Önmagában a hárommilliárd forintot érthetetlenül magas összegnek tartják, nem látják mögötte az elnyerhető uniós forrást. A felhívás kiköti, hogy az ajánlattevő teljes áfa nélküli árbevételének 2009-ben és 2010-ben el kell érnie a 900 millió forintot, ugyanakkor ezen belül a szóban forgó közbeszerzés tárgyában, azaz a projekttervezésből, projektmenedzsmentből, fejlesztések ellenőrzéséből, pénzügyi szolgáltatásokból pedig a 300 millió forintot. Emellett a megelőző 36 hónapban összesen bruttó 40 milliárd forint költségvetésű részben vagy egészében uniós forrásból megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadói referenciával kell rendelkeznie, amelyek között három darab, egyenként 10 milliárd forint költségvetésű projektnek is szerepelnie kell.
Információk szerint legfeljebb 3-4 olyan vállalkozás működik Magyarországon, amely maradéktalanul megfelel a követelményeknek; persze ha többen konzorciumba tömörülnek, akkor ez a szám nőhet. A legnagyobb probléma azonban, hogy a pontozás túl nagy mozgásteret ad a bírálóknak, és így a döntésben nagy szerepet kaphatnak a szubjektív elemek. Az ajánlatok egyetlen számszerűsített eleme a megajánlott napidíj, ami 50 súlyponttal esik latba a döntésnél. A többi 50 súlypont odaítélése azonban még ennyire sem objektív. Az alkalmazott módszer megalapozottságára 40 súlypontot lehet kapni. Ízlés kérdése, kinek mi számít megalapozottnak. Emellett legfeljebb 10 súlypontot ad a kiíró a kockázatkezelési terv megalapozottságára.
A felhívás 30 kisebb-nagyobb projektet céloz meg, ami azt jelenti, hogy Kecskemét nagy összegű uniós forrás elnyerésében bízik. A város tájékoztatása szerint jelenleg 140 milliárd forint értékű uniós fejlesztés van folyamatban vagy előkészítés alatt Kecskeméten, s ehhez mérten kell tekinteni a hárommilliárd forintot. Ráadásul egy lehetséges összegről van szó, amit csak akkor fizetnek ki, ha ténylegesen szükség lesz a tanácsadók munkájára.

(Népszabadság Online, 2012. január 16.)

Béremelés kell az uniós pénzhez

Nemcsak a közbeszerzésekből és az állami támogatásokból zárja ki magát az a cég, amely nem tartja a dolgozói kétharmadának tavalyi nettó bérét, hanem az uniós pályázatokon sem indulhat. A vonatkozó rendelet szerint az elvárt béremelést nem teljesítő munkáltatók a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig nem vehetnek részt közbeszerzési eljáráson, és nem részesülhetnek a központi költségvetésből, valamint az elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásból sem. Ez azonban mindazon pályázatokra érvényes, ahol a támogatás társfinanszírozása a központi költségvetésből vagy az elkülönített pénzalapokból jön – erősítette meg Czoma Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Márpedig ez a kitétel a támogatások nagy részére, a felzárkóztatási alapok Új Széchenyi Terv alá sorolt kiírásokra is érvényes.
Szakértők szerint számos kis- és középvállalkozás dönt majd úgy, hogy nem indul az uniós pályázatokon, mivel nem tudja vállalni a bérrendezésből fakadó pluszterheket. Az elvárt béremelés elmaradása szankcionálási rendszerének kialakítása során a döntéshozók nem gondolták végig, hogy milyen következményekkel jár majd a cégek pályázati aktivitására. Az elmaradó pályázatok gátolják majd annak a kormányzati célnak a megvalósulását, hogy minél hamarabb és minél nagyobb mértékben hívjuk le a rendelkezésre álló több ezermilliárd forintnyi uniós forrást.
Bizonytalanságot okoz, hogy még nem ismert, milyen módon fogják a hatóságok a béremelést ellenőrizni. Elképzelhető, hogy a béremelés a pályázati útmutatóban jelenik meg majd feltételként, de lehet, hogy a projektek szerződéskötésénél, elszámolásánál vagy a monitoring során fogják kérni az erre vonatkozó dokumentumokat. Így előfordulhat, hogy egy adott cég a támogatási szerződés aláírása után szembesül azzal, hogy vissza kell lépnie egy már jóváhagyott támogatástól, vagy utólag derül ki, hogy vissza kell fizetnie a támogatást.

(Világgazdaság, 2012. január 18.)

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide