e HETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL
Aktuális képzésünk: ÁLLAMILAG ELISMERT KÖZBESZERZÉSIREFERENS-KÉPZÉS
Gyakorlatorientált képzés az új Kbt. szerint
2012. április 14-től
Korábbi képzésünk
DVD-n, On-line:
Országos Közbeszerzési Konferencia
AZ ÚJ KBT. ÉS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSAINAK ALKALMAZÁSSZINTŰ MEGISMERÉSE
DVD cca. 240 perc - On-line megtekintés is elérhető
KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

Kevesebb közbeszerzés

Tavaly jelentősen csökkent a lezárt közbeszerzési eljárások száma és értéke az előző évihez képest. 2010-ben összesen 11 522 közbeszerzés zárult le, s ezek értéke 1735-1897 milliárd forintot képviselt, 2011-ben viszont mindössze 9604 eljárás végződött eredményesen 746-747 milliárd forint értékben. Ezek az adatok a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató Központjának jelentésében olvashatók. Arról is tájékoztat, hogy 2010-ben a közbeszerzési érték 45 százaléka, 2011-ben pedig 41 százaléka olyan szerződésekkel valósult meg, amelyek mögött nem volt verseny, azaz egyetlen induló pályázott. A vizsgált két esztendő alatt a tíz legnagyobb beszerző közül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. emelkedett ki 232,3 milliárdos közbeszerzésével, második helyre az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t (100,5 milliárd forint), harmadikra a Vidékfejlesztési Minisztériumot (58,9 milliárd forint) sorolták. A kutatás eredményei alapján megállapítható: a közbeszerzésekhez kapcsolható korrupciós kockázat a közszolgáltató intézményeknél nőtt.
(További részletek a lapszemle rovatban.)

Pénzvesztéssel járhat a gyorsítás

Az Országgyűlés előtt a kormányjavaslat, hogy az uniós források lehívásának gyorsítása érdekében a kiemelt beruházásoknál, vagyis az ötmilliárd forintot meghaladó projekteknél a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárások ügyintézési határidejét a jelenlegi 90 napról 30 napra csökkentsék. Szakemberek szerint ez kockázatos megoldás lenne, mert a harmadára lerövidített határidő alatt igen nehezen lesz megoldható a hatásvizsgálat lefolytatása. Nem beszélve arról, rövidebb határidőkkel veszélybe kerülhet a projektek megfelelő lakossági tájékoztatása, márpedig ezt külön uniós irányelv írja elő. Mindez azzal a veszéllyel járhat, hogy utólag a forrásokat vissza kell fizetni az Európai Bizottságnak, mert nem az irányelveknek megfelelően költötték el a pénzeket.
A 25 millió euró feletti környezetvédelmi és az 50 millió euró feletti közlekedési nagyprojektek esetében Brüsszel közvetlenül hagyja jóvá a beruházásokat, így ezeknél a támogatás kerülhet veszélybe. A kisebb értékű beruházásoknál az Unió utólag ellenőrzi a projektek lefolytatását, ebben az esetben a már kifizetett támogatásokat kérheti vissza, az irányelvek átlépése miatt.

Fővárosi közbeszerzést kifogásol az Unió

A Budapest Szíve projekt közbeszerzési eljárásának egy részét kifogásolja az Európai Bizottság; álláspontja szerint irányított közbeszerzés folyt. Az Unió ellenőrei a projekt kiírásának azokat a kitételeit kifogásolják, amelyek szerint a pályázónak részfeladatonként 1-1 darab nettó 1,2 milliárd forint műemléki környezetben végzett kivitelezési referenciával, valamint részfeladatonként 3 darab, egyenként legalább 300 millió forint értékű díszburkolási referenciával kellett rendelkeznie. A feltételek miatt csak egy pályázó, a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-ből és a Bau Holding 2000 Zrt.-ből álló Budapest Szíve Konzorcium adott be ajánlatot. A kiírók versenytárs hiányában elfogadták a pályázati árnál 10-15 százalékkal magasabb ajánlati árat. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság 900-900 millió forintos bírságot helyezett kilátásba – projektcégein keresztül – a fővárosi és az V. kerületi önkormányzatnak. Arra számítanak, hogy két-három hónap alatt lezárulhat a vitás ügy, és ha mégis elvonnák a pénzt, az más beruházásra elkölthető lesz.

Indul a nyíregyházi szennyvízprojekt

Indulhat a több mint 13 milliárd forint értékű szennyvízberuházás Nyíregyházán és térségében; Kovács Ferenc, a város polgármestere aláírta a kivitelezési tender győzteseivel – KE-VÍZ 21 Zrt., Bonex Építőipari Kft., Trigon Invest Kft. – a megbízási szerződést. Az Unió által támogatott fejlesztés Nyíregyháza mellett Kálmánháza, Kótaj és Nyírpazony teljes szennyvízelvezetését és -tisztítását oldja meg. Gyakorlatilag egy esztendő alatt, 2013. május 31-ig be kell fejezni a csatornaépítést, és 2013 szeptemberére a főgyűjtőrendszer rekonstrukcióját. Összesen 22 településrész 215 utcájában 186 kilométer szennyvízhálózat, valamint 98 szennyvízátemelő épül. A főgyűjtőcsatornákat 11 kilométeres hosszban átépítik. A 2008 óta húzódó projekt teljes költségéhez az Európai Unió csaknem 10 milliárd forint támogatással járul hozzá

Megvan a Miniszterelnökség kommunikátora

A Young and Partners nyerte a Miniszterelnökség rendezvényszervezési és az ehhez kapcsolódó PR-feladatok elvégzésére kiírt pályázatát. A megbízás értéke csaknem 315 millió forintot képvisel. A megállapodás időtartama a keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb az aláírástól számított egy évig hatályos. A közbeszerzési eljáráson nyertes cég feladatai közzé tartozik többek között: szövegírás média- és sajtómegjelenésekhez, beszédírás, sajtókapcsolati és -figyelő tevékenység, témagenerálás. A tendergyőztes készítheti elő, illetve szervezhet rádióriportokat, interjúkat, állíthat elő referencia- és imázsfilmeket, készíthet fotó- és videodokumentációt, és szükség esetén konfliktuskezelést, válságkommunikációs tevékenységet is ellát. A Miniszterelnökség dolgozói számára kommunikációs tréninget is tart.

Semmis a fürdők PR-tendere

A Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a Rudas és a Lukács fürdő felújításának kommunikációjára kiírt tender eredményét. A döntőbizottság álláspontja szerint a kiíró Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. megsértette a közbeszerzési törvényt. A közbeszerzésen mindkét részteljesítésben a Merlin Communications Magyarország Kft. és a Wise Advisory Goup alkotta M&W PR Konzorciumot hirdették ki győztesnek, összesen nettó 47,78 millió forintos árajánlattal. Mindkét részteljesítésben az M&W tette a legmagasabb árajánlatot. Az egyik vesztes fél jogorvoslattal élt, mivel véleménye szerint a fürdőtársaság nem a megadott bírálati szempontok alapján értékelte az ajánlatokat. A tenderre hat, illetve hét ajánlat érkezett. A legalacsonyabb árajánlat a két részteljesítésre nettó 35,04 millió forint volt. A KD hasonló álláspontra helyezkedett: a bírálat nincs összhangban a dokumentációban megadott értékelési kategóriák tartalmi elemeivel, nem derülnek ki azok az indokok, amelyek alapján pontozták az ajánlatokat. Mivel a jogsértés az eljárást lezáró döntés megsemmisítésével orvosolható, a KD bírságot nem szabott ki.
A két fürdő rekonstrukciója 76 százalékban uniós támogatással valósul meg. A Lukács fürdő 1,189 milliárd forint, a Rudas 389 millió forint ráfordítással újul meg. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást mindkét fürdő esetében a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. nyerte meg.

Több százmilliós takarítópályázat

Budapest XIII. kerületének önkormányzata a fenntartása alatt álló irodák és kiszolgálóhelyiségek, sportlétesítmények, közművelődési intézmények, valamint 58 lakóépület és telkek takarítására írt ki közbeszerzési eljárást. A kiírásban a megbízás becsült érékét nettó 320 millió forintban adták meg. A nyertessel vagy nyertesekkel az idén májustól, illetve 2013 januárjától hatályos szerződéseket kötnek, amelyek 2017. április 30-ig élnének. A pályázóknak fel kell mutatni 2010–2011-ben részteljesítményként összesen legalább nettó 20 millió, illetve 50 millió forint takarításból származó bevételt, továbbá évi minimum 20 milliós és káreseményenként 5 millió forint értékű, takarításra kiterjedő felelősségbiztosítást. A pályázók a nyílt közbeszerzési eljáráson április 16-ig nyújthatják be ajánlatukat.

Taxitender: előzött a 6x6

Az először győztesnek nyilvánított Főtaxi Zrt. helyett a második helyre sorolt 6x6 Taxi Kft. lett a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közbeszerzési pályázatának nyertese. A Főtaxi ajánlatát érvénytelennek minősítették. A két vetélkedő társaság mellett az RT 5 Taxi Kft. is indult a tenderen. Amint arról már beszámoltunk az MTVA két évre írt ki taxi jellegű személyszállítási szolgáltatásra közbeszerzési eljárást, amelynek értéke maximum 252 millió forint lehet. Az eljáráson második és harmadik helyre sorolt pályázó – a 6x6 és az RT 5 – az eredményhirdetés után előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, azzal az indokkal, hogy a nyertes ajánlatának több eleme, például a vidéki utak alapdíja és kilométerdíja vitatható. A javított összegzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi győztes 200 forintos ajánlata jogsértő, mivel nem felel meg az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek. A Népszabadság e témával foglalkozó cikke szerint az új értékelést azzal zárják, hogy orvosolták a korábbi problémákat. Az MTVA pedig arról tájékoztatott, hogy módosították az eljárás eredményéről készített összegezést.

Hírek – röviden

A gödöllői Szent István Egyetem nyolc felsőfokú oktatási intézmény nevében földgáz szállítására írt ki közbeszerzési eljárást. Az intézmények közösen szereznék be a gázt 2012. július elsejétől két évig. A megbízás becsült értéke nettó 3,666 milliárd forint. A nyílt közbeszerzési eljáráson április 20-ig tehetnek ajánlatot. • A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé sorolta a kormány a budapesti Erkel Színház felújítását. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó tenderek szövegezése folyamatban van. • Békés megye több mint ötven települése és négy kistérsége közösen szerzi be a földgázt. A mintegy 15 millió köbméter gáz vásárlásánál legalább 20 százalékos (400 millió forint) megtakarítást prognosztizálnak. • Megkötötte a Magyar Olimpiai Bizottság a magyar olimpikonok formaruhájának gyártásáról szóló szerződést a tendergyőztes Roland Divatházzal. Az előeljáráson nem volt érvényes ajánlat, most a másodikon az ABEO ajánlata – a MOB értékelése szerint – nem felelt meg a szakmai elvárásoknak. • Kapuvár belvárosát mintegy 670 millió forint ráfordítással megújítják. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. nyerte. • Kápolna: a Városgondozás Eger Kft. ajánlata győzött a település kommunális hulladék elszállítására kiírt közbeszerzési pályázatán. • Debrecenben körforgalmi gyűrűvel váltanak ki két – forgalom által túlterhelt – csomópontot. A beruházás költsége mintegy 410 millió forint. A kivitelező kiválasztására várhatóan a nyár folyamán írják ki a közbeszerzési eljárást. • A közvilágítás-szolgáltatás nyújtójának kiválasztására új közbeszerzési eljárást indít Körmend városa. • Kisláng község 949 millió forint támogatást nyert szennyvízhálózatának fejlesztésére; megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, a kivitelezés várhatóan kora nyáron indul. • A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. szállítási keretszerződést kötne női dolgozói számára több mint tízezer blúz gyártására – olvasható a társaság közbeszerzési kiírásából. A tárgyalásos eljáráson a részvételi határidő április 2-án jár le. • Még ebben a hónapban közzéteszi a Déli Áramlat Bulgária, hogy mely cégek nyerték a gázvezeték bulgáriai szakasza építésének alvállalkozói tenderét. • A Magyar Közbeszerzési Társaság – a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karával együttműködve – új közbeszerzésireferens-képző tanfolyamot indít. Jelentkezni április 12-ig lehet.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

Emelkedett az egyajánlatos közbeszerzések aránya

Az egy ajánlattal megvalósuló közbeszerzések szerződési értékének aránya a kormányváltás után ugrott meg nagyobb mértékben. Ez a forma az összes szerződéses érték 39,9 százalékát tette ki 2010 első öt hónapjában, 2010 augusztusa után azonban már 47,8 százalék volt az arány. A Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató Központjának jelentése szerint a közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupciós kockázat a közszolgáltató intézményeknél nőtt, a közjogi státuszúaknál, a támogatott szervezeteknél és az egyéb intézményeknél pedig csökkent.
A jelentés szerint 2010-ben 11,5 ezer közbeszerzés zárult le 1735-1897 milliárd forint értékben, 2011-ben azonban csak 9604 eljárás, ami 746-747 milliárd forintot jelentett. A Közbeszerzések Tanácsa 2010. évi beszámolójában azonban csupán 1496,5 milliárd forint szerepel, a 300-400 milliárd forint különbségre a kutatók nem találtak magyarázatot. A vizsgált időszakban megkötött közbeszerzési szerződések száma 23 százalékkal csökkent, ezen belül az uniós forrásokat felhasználó közbeszerzések aránya 43 százalékról 49,4 százalékra emelkedett.
Továbbra is a nagyobb átláthatóságot és a versenyt biztosító nyílt eljárások vannak többségben, arányuk azonban a 2010 és 2011 közötti 60,6 százalékról 58,9 százalékra mérséklődött. A tárgyalásos eljárások aránya 2010-ben 29, egy évvel később pedig 20 százalék volt. A verseny nélküli, egy ajánlat elfogadásával záruló szerződések aránya 53,8 százalékról 48 százalékra csökkent, az ilyen szerződések értéke 2010-ben 783 milliárd, 2011-ben pedig 305,7 milliárd forint volt. A csökkenés azonban csak relatív, mivel 2010-ben az összes közbeszerzési érték 45,2 százalékát, 2011-ben pedig csak 41 százalékát adta ezen eljárásmód.

(Napi Gazdaság, 2012. március 6.)

Szorult helyzetben a hazai közbeszerzés

A hazai közbeszerzési piac újabb megszorításokra ébredt, új közbeszerzési stop vette kezdetét – adja meg a hangot cikke bevezetőjében Tátrai Tünde közbeszerzési kutató, megállapítva: tavaly csökkent a közbeszerzésben elköltött közpénz GDP-hez viszonyított – jelenleg kevesebb mint 5 százalékos – mértéke 2010-hez képest. A továbbiakban áttekintést ad a közbeszerzést akadályozó tényezőkről.
Első akadályként említi, hogy visszakerült a rendszerbe a kötelező hirdetmény-ellenőrzés, ami ismeretlen Európában, és amit nem informatikai rendszer végez, de még fizetni is kell érte. Vívmány volt, amikor a szakma megszüntette, és 2012-ben egyetlen tollvonással újjáélesztettek. A következő lépéssel a kormány irányítása alá tartozó intézményeknél bevezették az eljárás lebonyolításának teljes körű ellenőrzését, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársai a beszerzési tárgy engedélyezésétől a teljes lebonyolításig mindenen rajta tartják a szemüket. Így van ez az újonnan állami tulajdonba kerülő kórházak esetében is. A probléma itt nem a központosítással, hanem annak előkészítetlenségével van.
A büntetés-végrehajtás a központi államigazgatási, a rendvédelmi és újabban az állami tulajdonú kórházakat kívánja ellátni. Az olcsóbb rabmunkával spórolunk, ám e rendelkezés – úgy tűnik – nem jár majd valódi eredménnyel, hiszen visszatér az elmúlt négy évben két alkalommal már kezdeményezett beszerzési stop. A továbbiakban nem szabad telefont, bútort, személygépjárművet, informatikai eszközt a kormány irányítása alá tartozó intézményi beruházás keretében beszerezni.
Lehet, nem az a legnagyobb baj a hazai közbeszerzéssel, hogy kevéssé hatékony, hanem az, hogy ha megszorítjuk, visszaüt? A folyamat munkanélküliséghez, a beruházások visszafogásához, az igények mesterséges csökkentéséhez vezet. A közbeszerzést tehát nem hatékonyabbá tettük, hanem lefojtottuk. A lefojtott közbeszerzés egyenes következménye a pazarlás és a hiány együttes jelenléte. Ezt eredményezi a generális megszorítás, akkor is, ha a kormányhatározatok és rendeletek mást céloznak.

(Világgazdaság, 2012. március 6.)

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide