e HETI KÖZBESZERZÉSI HÍRLEVÉL
Aktuális képzésünk: ÁLLAMILAG ELISMERT KÖZBESZERZÉSIREFERENS-KÉPZÉS
Gyakorlatorientált képzés az új Kbt. szerint
2012. április 14-től
Korábbi képzésünk
DVD-n, On-line:
Országos Közbeszerzési Konferencia
AZ ÚJ KBT. ÉS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSAINAK ALKALMAZÁSSZINTŰ MEGISMERÉSE
DVD cca. 240 perc - On-line megtekintés is elérhető
KÖZBESZERZÉSI LEVELEK (szaklap)
A MA HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI JOGANYAG
MÉG TÖBB KÖZBESZERZÉS...

Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Közbeszerzési Társaság heti hírlevele a társaság tagjainak készülő exkluzív összefoglaló, amely az előző hét közbeszerzési híradásait szemlézi.

KÖZBESZERZÉSI HÍREK

Uniós javaslatok az egyenlő feltételekért

Az Európai Bizottság javaslatot tesz az uniós cégek piacokon belüli üzleti lehetőségeinek növelésére. Fő célkitűzése a világ közbeszerzési piacainak megnyitása és az európai vállalkozások e piacokhoz való megfelelő mértékű hozzáférésének előmozdítása. A javaslat célja az is, hogy minden vállalkozás egyenlő feltételek mellett pályázhasson az EU közbeszerzési piacán. A világkereskedelemben a közbeszerzések értéke évente körülbelül ezermilliárd euró értéket képvisel, a GDP-hez viszonyított aránya az EU-ban eléri a 18 százalékot. Az Unió közbeszerzési piaca nagyon nyitott, világviszonylatban viszont a beszerzési piacoknak alig negyede áll nyitva a nemzetközi verseny előtt. Az Unió kereskedelmi partnerei által alkalmazott korlátozások különösen érintik az építőipart, a tömegközlekedést, az orvostechnikai eszközöket, a villamosenergia-termelést és a gyógyszeripart. A Bizottság kezdeményezése további ösztönzőket fogalmaz meg az EU kereskedelmi partnerei számára, hogy megnyissák közbeszerzési piacaikat az uniós ajánlattevők előtt. Ezzel lehetővé válhat, hogy az európai uniós vállalkozások egyenlő feltételekkel versenyezzenek a külföldiekkel.
Az EB javaslata szerint amennyiben az adott harmadik ország elzárkózik az ennek érdekében folytatandó tárgyalásoktól, vele szemben célzott korlátozó intézkedéseket alkalmaznak, ilyen lehet például a harmadik országból érkező ajánlatok kizárása vagy ahhoz kapcsolódóan büntetés kiszabása.

Rendelet a központosított közbeszerzésekről

Kormányrendelet jelent meg a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikaieszköz- és fertőtlenítőszer-beszerzések országos központosított rendszeréről. Az új jogszabály értelmében az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fekvőbeteg-kórházak beszerzései a jövőben központi közbeszerzéssel összevontan valósulnak meg. Eddig intézményenként eltérő közbeszerzési módszertan működött. A közbeszerzési eljárásokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) bonyolítja le. A közbeszerzések kiírásánál az Országos Gyógyszerterápiás Tanács, illetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata ad szakmai támogatást. A központosított közbeszerzés az állami és önkormányzati fenntartású kórházak számára kötelező, önkéntes alapon pedig más egészségügyi szolgáltatók is csatlakozhatnak hozzá. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint a központosított beszerzéstől jelentős megtakarításokat vár a kormány.
(További részletek a lapszemle rovatban.)

Győr: az egyetlen ajánlattevő nyert

Egyedüli ajánlattevőként a Közgép és a Magyar Aszfalt alkotta "Győr Kelet MK Konzorcium" nyerte meg azt a közbeszerzést, amelyet a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a Győr keleti iparterületén lévő közutak fejlesztésére írt ki. A program az Audi Motor Hungaria Kft. nagyberuházásához kapcsolódik. A kivitelezésben alvállalkozóként részt vesz még a Strabag AG, a Pentavia Kft. és az Aszfalt Divízió Kft. A munka előzetes becsült értéke nettó 3,2 milliárd forint volt, a nyertes konzorcium nettó 3,047 milliárd forintért vállalta a feladatot. A NIF tájékoztatása szerint a közbeszerzési eljárás dokumentációját öt cég vásárolta meg, de csak egy ajánlat érkezett. Emlékeztetőül: az eljárást először tavaly novemberben hirdették meg, de az ajánlati felhívást olyan mértékben módosították, hogy végül – december végén – inkább új közbeszerzést írtak ki. A kivitelezéssel a nyertes konzorciumnak ez év november 30-ára kell elkészülnie. A közútfejlesztéshez kapcsolódó mérnöki feladatra kiírt közbeszerzést a Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. nyerte, nettó 67,8 millió forintos ajánlatával.

A Laki fejezi be a Vigadó felújítását

A Laki Épületszobrász Zrt. fejezheti be a Pesti Vigadó épületének rekonstrukcióját, a cég nyerte meg ugyanis az e feladatra kiírt közbeszerzést, nettó 2,478 milliárd forintos árajánlatával. Az ajánlatkérő Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (amely a nyár végéig megszűnik) a felhívásban az elvégzendő munkák értékét előzetesen 1,1‑1,3 milliárd forintra becsülte. A közbeszerzéssel kapcsolatban az egyik ajánlattevő, a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. jogorvoslati eljárást kezdeményezett, kérelmét azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította, így az alapítvány szerződést köthet a nyertesnek kihirdetett Laki Zrt.-vel. A KD a harmadik pályázó, a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. pályázatát is érvénytelennek nyilvánította. Egyébként a Kalotherm 980 millió forintos, a Reneszánsz pedig 3,889 milliárd forintos árajánlatot tett.
A Vigadó épülete 2004 óta üresen áll, a felújítási munkák 2008-ban kezdődtek. Rendbetétele után a Magyar Művészeti Akadémia használatába kerül, a Vigadóban zajló kulturális programokért is az MMA lesz a felelős. A tervek szerint az épületben hozzák létre a Nemzeti Szalont.

Hárman mentek tovább a buszbeszerzésen

A BKV, illetve a BKK újbusz-tenderén az előminősítéses szakaszban részt vevő hat pályázó közül három maradt versenyben: a Color Tours Kft., az Orangeways City Kft. és a VT-Transman Kft. Ők hárman a napokban prezentációt tartottak arról, milyen terveik vannak a későbbi üzemeltetésről. Mindegyik cég megnevezett egy preferált buszgyártót, amellyel együttműködve szolgáltatna. A tender első körében 25, plusz 50 darab opcióként lehívható szóló, valamint 25, plusz 50 opcióként lehívható csuklós buszra szól a pályázat. Amennyiben az opciót is lehívják, a 150 autóbusz ára, 8 éves üzemeltetéssel, körülbelül 42 milliárd forint. A tender nem vonalakra szól, hanem buszkontingensre, így az új járművek a régiekkel vegyesen közlekednek majd a fővárosban. A BKK szigorú feltételeket szabott a pályázóknak: az általuk működtetett buszoknak meg kell felelniük az úgynevezett EEV-normáknak, magyar típusbizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és lényegesek a finanszírozási szempontok. Eredményhirdetés májusra várható.

A HG 360 nyerte az NFÜ kommunikációs tenderét

A Hamu és Gyémánt cégcsoporthoz tartozó HG 380 Reklámügynökség Kft. nyerte meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kreatív- és PR-feladatok, kríziskommunikációs, sajtókapcsolati és egyéb szolgáltatások ellátására kiírt közbeszerzési eljárását. A tavaly decemberben meghirdetett tenderen egyedül pályázott, a szerződés 425 millió forint keretösszegről szól. A nagyobb érdeklődés hiányát azzal magyarázzák, hogy nagyon szigorúak voltak a pályázói feltételek. Így például: 2009–2011-ben összesen legalább 600 millió forint kreatív és 100 millió forint PR-ügynökségi szolgáltatásból származó árbevétellel kellett rendelkezni. Legalább tíz, egyenként 30 millió forintot meghaladó értékű és öt, egyenként legalább 10 milliót meghaladó saját fejlesztésű kreatív anyagok teljesítésére vonatkozó referenciát kellett bemutatni. A cégcsoport korábban is több megrendelést kapott a kormányszervezetektől. Megnyerte Budapest V. kerületének turizmusélénkítésre kiírt médiatenderét és a Belváros új főutcájának kommunikációjára kiírt közbeszerzését, és elláthatja a Budapest Szíve Program projektjeihez kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezői feladatokat. A HGY eredményesen szerepelt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU-elnökséghez kapcsolódó lakossági tájékoztatásra kiírt tenderén is.

Fonyód: kivitelezői csőd után új eljárás

A fonyódi önkormányzatnak újabb közbeszerzési eljárást kell kiírnia a belvárosi rekonstrukciós munkák elvégzésére, miután a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a januári eljárás ajánlattételi felhívását. A város 560 millió forint értékű beruházása, egy multifunkcionális kulturális központ kialakítása tavaly kezdődött el. A program része volt több belvárosi utca és tér rekonstrukciója is. Mindezt a közbeszerzésen nyertes GeoÉpszer Építőipari Kft.-re bízták. A munka azonban novemberben félbeszakad, mert a cég felszámolás alá került. A programhoz nyújtott támogatások elvesztése forgott kockán (ez év augusztusára kell befejezni), ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás keretében keres új kivitelezőt. A KD viszont arra az álláspontja jutott, hogy ez az eljárási forma csak rendkívüli helyzetek megoldására alkalmazható, és a munkával nyilvános pályázatot követően is elkészülhetnek a megadott határidőre. Közben a pénz egy része is elfogyott, így az új tendert a megmaradt forráshoz kell igazítani.

Receptszerződés kiemelten fontos érdekre

Az utóbbi napokban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az orvosi vények hiánya fennakadásokat okozott a betegellátásban. Az Országos Egészségügyi Pénztár tenderére két pályázó nyújtott be ajánlatot, de az egyiket érvénytelennek minősítették. Ez az ajánlattevő az eljárás ellen jogorvoslati kérelemmel fordult a KD-hoz, kérve a döntés megváltoztatását. Addig azonban a másik pályázóval sem köthettek szerződést, és közben a receptraktárak kiürültek. Az OEP "kiemelten fontos érdekre történő hivatkozással" kérte a döntőbizottságtól a szerződés megkötésének azonnali engedélyezését. Az engedélyt megkapta, és ennek megfelelően haladéktalanul aláírták a szerződést, ám hogy melyik szállítóval, arról az egészségpénztár közleményében nem tájékoztatott. Receptekkel viszont ismét folyamatosan ellátják az orvosokat.

Hírek – röviden

Négy pályázó közül a Magyar Telekom Nyrt. nyerte meg a Budapesti Állatkert és a főváros XI. kerülete által földgázszállításra meghirdetett tendert. Az állatkertnek ez év júliusától 2014 júliusáig összesen 600,2 ezer köbméter gázt, Újbudának pedig ez év végéig 400 ezer köbméter gázt szállít. A telekommunikációs társaság 2010-ben jelentette be, hogy földgáz- és áram-viszontértékesítésbe kezd. • Zalaegerszeg: a város önkormányzata 2010-ben 52, 2011-ben 43 közbeszerzési eljárást indított. A tavaly eredményesen lezárult 31 tender 58 százalékát helyi kötődésű cégek nyerték meg. Az önkormányzattal mint ajánlatkérővel szemben 2011-ben egyetlen jogorvoslati eljárás sem indult a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. • Összesen több mint 171 millió forintot nyertek az okányi óvoda, illetve a sarkadkeresztúri iskola felújítására. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. • A Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. nyílt közbeszerzést írt ki, becsült értéken évi nettó 200 millió forintos városnéző szolgáltatásra. A szolgáltatónak minimum öt, legalább 70 fő befogadására alkalmas emeletes városnéző busszal kell rendelkeznie.• Nyergesújfalu lemondott a műemléki Kernstock-villa felújításáról, mert a közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak. A legkedvezőbb árajánlat is magasabb volt a város rendelkezésére álló összegnél. • Összesen 573 millió forint uniós és állami támogatással valósul meg a Tihanyi Legenda Projekt. A szinte az egész települést érintő beruházás kivitelezői munkálataira kiírt közbeszerzést a Laki Épületszobrász Zrt. nyerte meg. • Nem épül meg Szekszárdon a mélygarázs a városközpont rehabilitációjának keretében, amelynek az idén csak az első része valósul meg– tájékoztatott Horváth István polgármester. A mintegy 2,5 milliárdos projekthez 1,72 milliárd forint az uniós támogatás. • Multifunkcionális jégcsarnok és golfpálya épül a következő években Óbudán – döntött a képviselő-testület.

KÖZBESZERZÉSI SAJTÓSZEMLE

Sajtószemlénk a magyar sajtóban megjelent hírek és információk kivonatolt és szerkesztett formája (az eredeti forrás mindenkori megjelölésével).

Akadozó kórházi beszerzések

Milliárdos megtakarítást vár az állam a kórházaknál a központi közbeszerzésektől. A legfontosabb gyógyszerek és orvosi eszközök mellett az energia- és a telekommunikációs szolgáltatásokat, a mosatást és az étkeztetést is így vásárolnák meg. Legközelebb azonban csak az év közepétől, jelenleg ugyanis a sima beszerzések is akadoznak.
Török Krisztina, a tenderek lebonyolításával is megbízott Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) főigazgatója szerint az elektromos áramnál kilowattóránként 20-50 forintos, a gyógyszereknél pedig 20-25 százalékos árcsökkentést lehet elérni. Elmondása szerint már vannak tapasztalatok annak alapján, hogy 12 budapesti kórház egyes gyógyszereket már így szerez be. A dolog szépséghibája azonban, hogy a GYEMSZI csak most tervezi, hogy mit és mi módon lenne érdemes központosítva vásárolni. Eddig még ki sem írták a tendereket, a gyógyszerek és orvosi eszközök esetén még a beszerzési alaplista sem készült el, bár a közös beszerzésekre vonatkozó jogszabály már tárcaközi egyeztetésen van. Török Krisztina tájékoztatása szerint az eljárások várhatóan ősztől indulnak, és a termékköröket fokozatosan vezetik be.
Közben azonban az állami kézbe került kórházaknál folyamatosan járnak le a különféle szállítási szerződések. A kórházak pedig egyelőre nem léphetnek, halogatják a közbeszerzések meghirdetését, annál is inkább, mert a GYEMSZI csak az év végéig engedélyezett számukra szerződésbe foglalt kötelezettségvállalást. Nem véletlen, hogy azok a közbeszerzési eljárások is sikertelenek, amelyeket egyáltalán kiírnak az intézmények, hiszen a partnerek tisztában vannak a bizonytalansággal. Ily módon legfeljebb a már meglévő szerződések meghosszabbításáról lehet szó, ami bizony nem a legjobb alkupozíció. Szakmai vélemények szerint nagy piacot, de nagy felelősséget is vállal majd az, aki megnyeri a kórházi beszerzésekre kiírandó tendereket.

(Világgazdaság, 2012. március 28.)

Reklámháború állami hátszéllel

Az állam mentette meg a válság miatt nyűglődő reklámpiac– kis túlzással így summázható a Magyar Reklámszövetség által a napokban publikált adatsor a tavalyi hirdetési piacról. E szerint 2011-ben több mint 150 milliárd forintot költöttek a hirdetők. (A reklámtorta 2010-ben 160 milliárdos volt.)
A közterületi hirdetési piac tavaly annak ellenére mutatott 7,6 százalékos emelkedést, hogy – a törvényi háttér szigorodása miatt – 4 százalékkal csökkent a hirdetési felület. A szektor az összes reklámköltés 10 százalékát tudhatta magáénak, azaz körülbelül 15 milliárd forintot, amelynek jelentős része az államtól származott.
Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet-utalvány, a Magyar Turizmus Zrt. kampányai – szembetűnő az állami megbízók aktivitása. A közzétevő reklámcégek pedig a piaci szereplők legóvatosabb becslése szerint is 40 százalékban Simicska Lajos érdekeltségei. A 15 milliárd forint közel fele is szép pénz, de elenyésző ahhoz képest, amekkorára Simicska befolyását az állami megrendelések területén becsülik.
Nevük elhallgatását kérő közterületi cégek a "mahirosok" agresszív piacszerzési gyakorlatára panaszkodnak. Lehet, hogy igazuk van, de az is, hogy csak a szőlő savanyú. Tény, a Mahir-csoporthoz nem kötődő cégek nem brillíroznak. A 2010-ben még 5 milliárdos árbevétellel rendelkező Esma Spanyol-Magyar Reklám Zrt. kapta az igazi mélyütést azzal, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján tavaly megtiltották az úgynevezett kandeláberreklámot. Az Esma az Alkotmánybíróságnál és az Európai Uniónál próbál e szabályozás ellen gyógyírt találni, az EU-nál kötelezettségszegési eljárást kezdeményezve a magyar törvényhozás ellen. A társaságnak azonban a BKV felületei miatt is meggyűlt a baja. Noha a fővárosi közlekedési vállalattal közös reklámcége van, a BKV mégis Simicska-közeli vállalkozásokkal tervezett üzletelni. A Közbeszerzési Döntőbizottság végül e közbeszerzést felfüggesztette.

(HVG, 2012. március 31.)

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide